Home   |  Site Map   |  På svenska

FonSyd

Forskarutbildningsnätverket Syd

FonSyd är ett forum för tvärvetenskapliga möten, där diskussioner kan föras på alla nivåer (doktorander, handledare, forskare, administratörer m.fl.) i relation till forskarutbildningen.

FonSyd har regelbundna nätverksträffar med bl.a. en kontinuerlig seminarieverksamhet på CED (Centre for Educational Development) vid Lunds universitet. FonSyds nästkommande seminarier annonseras kontinuerligt ut under “Aktuellt just nu”. Under seminariearkivet ovan finns en förteckning över våra tidigare seminarier.

Aktuellt just nu

FonSyds höstseminarium 2014

Intercultural supervision in doctoral education

Medverkande: Associate Prof. Catherine Manathunga (Victoria University, Australien)

Tid: Torsdag 6 november kl 14.15-16.00

Plats: Sal M313, CED (Centre for Educational Development), MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund

Anmälan senast 3 november till: ced@ced.lu.se

Eventuella frågor: eva.brodin@psy.lu.se

Seminariet anordnas i samarbete med CED och baseras på Catherine Manathungas nyutkomna bok “Intercultural postgraduate supervision: Reimagining time, place and knowledge”. Välkommen att diskutera forskarhandledningens möjligheter och utmaningar ur ett interkulturellt perspektiv!

[pdf] Sammanfattning av seminariet och presentation av föreläsaren (Nytt fönster)


Back

Sidansvarig: Webbansvarig@psy.lu.se
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
 

Last modified 11 Nov 2014

Lund University, Box 117, SE-221 00 Lund, Sweden. Tel: +46 (0)46 222 00 00