Home   |  Site Map   |  På svenska

FonSyd

Forskarutbildningsnätverket Syd

FonSyd är ett forum för tvärvetenskapliga möten, där diskussioner kan föras på alla nivåer (doktorander, handledare, forskare, administratörer m.fl.) i relation till forskarutbildningen.

FonSyd har regelbundna nätverksträffar med bl.a. en kontinuerlig seminarieverksamhet på CED (Centre for Educational Development) vid Lunds universitet. FonSyds nästkommande seminarier annonseras kontinuerligt ut under “Aktuellt just nu”. Under seminariearkivet ovan finns en förteckning över våra tidigare seminarier.

Aktuellt just nu

FonSyds vårseminarium 2014

Konsekvenser av den kommodifierade vetenskapen i forskarutbildningen

Medverkande: Prof. Ylva Hasselberg (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet)

Tid: Fredag 25 april kl 14.00-16.00

Plats: Sal M313, CED (Centre for Educational Development), MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund

Anmälan senast 22 april till: ced@ced.lu.se

Eventuella frågor: eva.brodin@psy.lu.se

Seminariet anordnas i samarbete med CED och baseras på Ylva Hasselbergs nyutkomna bok “Vetenskap som arbete: normer och arbetsorganisation i den kommodifierade vetenskapen”. Välkommen att ta del av Hasselbergs forskningsresultat och diskutera vad det innebär att utbilda sig till forskare idag!

Sammanfattning av seminariet (Nytt fönster)

FonSyds debattseminarium 2014

Excellent forskarutbildning: En excellent idé?

I panelen: Prof. Mats Benner (Lunds universitet), Prof. Lennart Olsson (Lunds universitet), Doc. Ingeborg van der Ploeg (Karolinska institutet) & Doc. Helena Sandberg (Lunds universitet)

Moderator: Aleksandra Popovic (Doktorandombudsman vid Lunds universitet)

Sammanfattning av seminariet och mer information om paneldebattörerna (Nytt fönster)

Tid: Torsdag 18 september kl 14.15-16.00 med mingel efteråt

Plats: Pufendorfinstitutets hörsal vid Lunds universitet, Biskopsgatan 3, Lund

Anmälan senast 15 september till: ced@ced.lu.se

Eventuella frågor: eva.brodin@psy.lu.se


Back

Sidansvarig: Webbansvarig@psy.lu.se
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
 

Last modified 18 Mar 2014

Lund University, Box 117, SE-221 00 Lund, Sweden. Tel: +46 (0)46 222 00 00