Fortbildning utomlands för anställda

Ta chansen att utvecklas både yrkesmässigt och personligt. Möjligheten till fortbildning utomlands omfattar samtliga anställda vid universitetet. Det största programmet för personalfortbildning är Erasmus.

Du kan även åka på administratörsutbyte, söka resebidrag samt utveckla internationella samarbeten via våra nätverk.

U21
Nordlys
Utrecht-nätverket
Läs även mer under Forska, undervisa och samarbeta internationellt i menyn till vänster.

Personalfortbildning via Erasmus+


Som anställd vid Lunds universitet kan du få bidrag för personalfortbildning via Erasmus+. Du har möjlighet att åka till ett (partner)universitet, ett företag eller en organisation i Europa för studiebesök, jobbskuggning eller annan fortbildning.

Du även få bidrag för att delta i kurser, seminarier eller workshops med tydlig anknytning till ditt arbete. Ett exempel kan vara språkkurser i engelska för personal som planerar att undervisa på engelska. Medlen är dock främst avsedda för personal som vill delta i det löpande arbetet vid det mottagande universitetet/organisationen genom jobbskuggning.

Bidraget omfattar dels medel för att helt eller delvis täcka resekostnad (baserat på avstånd) och dels ett schablonbelopp för att täcka levnadsomkostnader i värdlandet (baserat på vistelsens längd/land). Ansökningar tas emot löpande.

Från och med läsåret 2014/15 är det delvis nya regler som gäller för Erasmus+ personalfortbildning. Konferensdeltagande kan exempelvis inte längre finansieras genom programmet.

Läs mer under Frågor och svar om personalfortbildning.

 

Ansökan


Ansökningsblankett

Checklista för ansökan

Staff Training Weeks


Rapportering


Checklista för rapportering


Frågor och svar

Frågor och svar om personalfortbildning

Ersättningsnivåer för personalfortbildning 2014/2015
Kontakt - personalfortbildning
Patricia Tennberg
Externa relationer
Tel: 046-222 38 60
Patricia.Tennberg@er.lu.se 

Resebidrag för vidareutveckling av Erasmussamarbeten


Utlysning resebidrag för läsåret 2014/2015


Dessa resebidrag ska användas för:

  • Resor till redan existerande partners inom Erasmus+ programmet för att möjliggöra utveckling av och utvärdering av samarbete.
  • Resor till nätverksträffar med partneruniversitet inom Erasmus+ programmet.

Syftet med alla resor ska vara att diskutera, utveckla och planera för student- och lärarmobilitet inom Erasmusprogrammet, men också vidareutveckling av samarbetet som t.ex. kursutvecklingsprojekt. Således kan bidrag endast beviljas till länder och lärosäten som ingår i Erasmusområdet. Prioritering kommer att ges till resor som syftar till att öka antalet utresande Erasmusstudenter samt utveckling av kursutvecklingsprojekt (Curriculum Development).

Resor kan göras fram till den 30 september 2015, dvs. vara avslutade innan detta datum, och kan även sökas retroaktivt för innevarande läsår.

Vänligen observera att resebidrag inte kan utgå för resor vars syfte och mål faller utanför Erasmusprogrammets ramar som t.ex. Erasmus Mundus.

Vem kan söka?

Anställda vid Lunds universitet som arbetar med att främja samarbete inom Erasmusprogrammet kan söka stipendiet. Ansökan görs individuellt. I urvalet ges prioritet till sökande som tidigare inte har fått Erasmus resestipendium. Vi syftar till en jämn fördelning av bidragen mellan områdena.

Sista ansökningsdag för läsåret 2014/15 var den 27 februari 2015. Resebidrag kan sökas retroaktivt för innevarande läsår. Ansökan ställs till Erasmus, Externa relationer, Patricia Tennberg, HS 27.

Eventuella frågor besvaras av internationell handläggare Patricia Tennberg på telefonnummer 222 38 60 eller Patricia.Tennberg@er.lu.se 


Mall för rekvisition


Beslut resebidrag ht 2009

Beslut resebidrag vt 2010

Besut resebidrag ht 2010

Beslut resebidrag vt 2011

Beslut resebidrag ht 2011

Beslut resebidrag vt 2012

Beslut resebidrag ht 2012

Beslut resebidrag vt 2013

Beslut resebidrag ht 2013

 

Vilka länder ingår i Erasmus+?

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge.


Tillbaka

Innehållsansvarig: Carina Holmberg Pousette
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Sektionen Externa relationer

Uppdaterad: 2012-10-19

Fortbildning utomlands
Kontakt

Externa relationer
Box 117
221 00 Lund
Besöksadress: Stora Algatan 4
tel: 046-222 00 00
fax: 046-222 41 11

Kontakta handläggare vid Externa relationer

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00