Fortbildning utomlands för anställda

Ta chansen att utvecklas både yrkesmässigt och personligt. Möjligheten till fortbildning utomlands omfattar samtliga anställda vid universitetet. Det största programmet för personalfortbildning är Erasmus.

Du kan även åka på administratörsutbyte, söka resebidrag samt utveckla internationella samarbeten via våra nätverk.

U21
Nordlys
Utrecht-nätverket
Läs även mer under Forska, undervisa och samarbeta internationellt i menyn till vänster.

Personalfortbildning via Erasmus


Som anställd vid Lunds universitet kan du få bidrag för personalfortbildning via Erasmus. Du har möjlighet att åka till ett (partner)universitet, ett företag eller en organisation i Europa för studiebesök, jobbskuggning eller annan fortbildning.

Från och med läsåret 2012/2013 kan du även få bidrag för att åka på konferenser, kurser, seminarier eller workshops. Ett exempel är workshops som anordnas av ett nätverk av lärosäten som har EUC (Erasmus University Charter), kurser som anordnas av EAIE eller språkkurser för den som skall undervisa på ett annat språk än svenska).

Bidraget omfattar resekostnad och ett belopp baserat på vistelsens längd. Ansökningar tas emot löpande.

Från och med läsåret 2014/15 är det delvis nya regler som gäller för Erasmus personalfortbildning. Informationen kommer att uppdateras efterhand.

 

Ansökan


Ansökningsformulär för personalmobilitet
Erasmus Training Programme
Checklista för ansökan

Staff Training Weeks


Rapportering


Rapportformulär för avslutad personalfortbildning
Checklista för rapportering


Frågor och svar

Frågor och svar om personalfortbildning

Ersättningsnivåer för personalfortbildning 2013/2014
Kontakt - personalfortbildning
Claire Chardet
Externa relationer
Tel: 046-222 31 38
Claire.Chardet@er.lu.se 

Resebidrag för vidareutveckling av Erasmussamarbeten

 

Resebidrag utlyses två gånger årligen med sista ansökningsdag den 15 oktober/15 mars.


Utlysning resebidrag för läsåret 2013/2014


Dessa resebidrag ska användas för:

  • Resor till redan existerande partners inom Erasmusprogrammet för att möjliggöra utvärdering och utveckling av samarbetet
  • Resor till nätverksträffar med partneruniversitet inom Erasmusprogrammet

Syftet med alla resor ska vara att diskutera, utveckla och planera för student- och lärarmobilitet inom Erasmusprogrammet, men också vidareutveckling av samarbetet som t.ex. kursutvecklingsprojekt. Således kan bidrag endast beviljas till länder och lärosäten som ingår i Erasmusområdet. Prioritering kommer att ges till resor som syftar till att öka antalet utresande Erasmusstudenter samt utveckling av kursutvecklingsprojekt (Curriculum Development).

Resor kan göras fram till den 30 september 2014, dvs. vara avslutade innan detta datum, och kan även sökas retroaktivt för innevarande läsår.

Vänligen observera att resebidrag inte kan utgå för resor vars syfte och mål faller utanför Erasmus-programmets ramar som t.ex. Erasmus Mundus.

Vem kan söka?

Anställda vid Lunds universitet som arbetar med att främja samarbete inom Erasmusprogrammet kan söka stipendiet. Ansökan görs individuellt. I urvalet ges prioritet till sökande som tidigare inte har fått Erasmus resestipendium. Vi syftar till en jämn fördelning av bidragen mellan områdena.

Ställ ansökan till Erasmus, Claire Chardet, Externa relationer, HS 27.
Eventuella frågor besvaras av internationell handläggare Claire Chardet på telefonnummer 222 3138 eller Claire.Chardet@er.lu.se  


Mall för rekvisition


Beslut resebidrag ht 2009

Beslut resebidrag vt 2010

Besut resebidrag ht 2010

Beslut resebidrag vt 2011

Beslut resebidrag ht 2011

Beslut resebidrag vt 2012

Beslut resebidrag ht 2012

Beslut resebidrag vt 2013

Beslut resebidrag ht 2013

 

Vilka länder ingår i Erasmus+?

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge.


Tillbaka

Innehållsansvarig: Carina Holmberg Pousette
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Sektionen Externa relationer

Uppdaterad: 2012-10-19

Fortbildning utomlands
Kontakt

Externa relationer
Box 117
221 00 Lund
Besöksadress: Stora Algatan 4
tel: 046-222 00 00
fax: 046-222 41 11

Kontakta handläggare vid Externa relationer

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00