Handlägga internationell mobilitet

Denna information riktar sig i första hand till dig som arbetar som internationell koordinator/handläggare eller som kommer att hantera internationell mobilitet (in/ut) på student- eller forskarnivå.

Handläggningshandboken för avtal och mobilitet

I februari varje år produceras Handläggningshandboken för hantering av internationella avtal och mobilitet vid Lunds universitet av Externa relationer - Mottagande, mobilitet och service.

Gå till Handläggningshandboken 2010-2011 

EM Action 2-handboken

Under 2009 togs Externa relationer fram en handläggningshandbok för hanteringen av mobilitet inom Erasmus Mundus Action 2.

Gå till EM ECW-handboken 2009-2010 

Ta emot gästforskare

International Researchers & Scholars Office (IRSO) ger stöd och service till gärstforskare och deras familjer.

Läs mer om IRSO 

Vad tyckte studenterna om universiteten som vi har avtal med?

Läs studenters utvärderingar i STudy Abroad Report System (STARS).

Gå till STARS (Nytt fönster)


Tillbaka

Innehållsansvarig: Carina Holmberg Pousette
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Sektionen Externa relationer

Uppdaterad: 2012-10-19

Kontakt

Gruppen för Mottagande, mobilitet och service svarar på frågor kring studentmobilitet

Kontakta handläggare

Internationella koordinatorer vid fakulteterna
Sök i koordinatorsdatabasen

Till Koordinatorsdatabasen (Nytt fönster)

Externa relationer
för frågor gällande avtal, program och nätverk

Kontakta handläggare vid Externa relationer

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00