Internationella program och samarbeten


Hur kan man samarbeta internationellt?

Samarbete kan ske via program, nätverk, plattformar för samarbete, projekt, särskilda samarbetsavtal med mera.

Kontakta Externa relationer för mer information.


Vad är internationella program?

Universitetet deltar i ett flertal program  som utgör ett ramverk för internationellt utbyte mellan universitet. Programmen kan vara nationella, nordiska, europeiska eller globala. Gemensamt är att de möjliggör studier, praktik, projektsamarbete, forskning och undervisning utomlands och kan användas av forskare, lärare, administratörer och studenter. Läs mer om programmen, se vänstermeny.

Vad har man för nytta av internationella nätverk och plattformar?

Syftet med nätverken är att underlätta gemensamma projekt och samarbete mellan de universitet som ingår. Aktiviteter kan skapas av anställda, såväl forskare och lärare som administratörer. Universitetet ingår i både eurpeiska och globala nätverk. Lunds Universitet har också bidragit till att utveckla miljöer, så kallade plattformar, för utbyten på lärar-, forskar- och studentnivå i framför allt Kina och Indien.

Läs mer om nätverken

Läs mer om plattformarna för samarbete


Hur gör man för att utveckla ett Joint Programme?

Läs mer på Joint Programmes-webben

 

Vilka utbytes- och samarbetsavtal finns? 

Sök i avtalsdatabasen


Tillbaka

Innehållsansvarig: Carina Holmberg Pousette
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Sektionen Externa relationer

Uppdaterad: 2012-10-19

Jordglob
Kontakt

Externa relationer
Box 117
221 00 Lund
Besöksadress: Stora Algatan 4
tel: 046-222 00 00
fax: 046-222 41 11

Kontakta handläggare vid Externa relationer

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00