Kontakt

Universitetets internationella arbete bedrivs och utvecklas från alla nivåer inom universitetet. Ta reda på vad som görs och vilka möjligheter som erbjuds till studier eller forskning utomlands vid din fakultet/institution. Fråga en internationell koordinator eller studievägledare

Hitta din fakultet/institution

International Desk och Mottagande, mobilitet och service inom Externa relationer arbetar med frågor som rör studentutbyte (in/ut) och har ett universitetsövergripande samsordningsanvar av dessa aktiviteter.

Är du student? Kontakta International Desk 
Kontakta Mottagande, mobilitet och service 

Externa relationer har ett övergripande samordningsansvar för delar av universitetets strategiska internationaliseringsarbete.

Kontakta Externa relationer 

International Researchers & Scholars Office (IRSO) ger stöd och service till gästforskare och deras familjer.

Kontakta IRSO 

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Carina Holmberg Pousette
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Sektionen Externa relationer

Uppdaterad: 2013-03-19

Externa relationer
Så hittar du

Stora Algatan 4 

- International Desk
- Externa relationer

 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00