Ladok

När en doktorand antas registreras hon/han automatiskt i Ladok.

Däremot måste de kurser som doktoranden läser inom forskarutbildningen rapporteras i Ladok. Se till att kursen blir rapporterad så fort som möjligt efter att den är avslutad. Kontrollera med jämna mellanrum att alla kurser är inrapporterade i Ladok.

Mer information om Ladok-rapportering

LADOK-registrerare

Funktionell zoologi och molekylär cellbiologi

Marianne Andersson
Personaladministratör
Biologiska institutionen

E-post:
marianne.andersson@biol.lu.se

Ylwa Andersson
ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Tel:
+46462229335

E-post:
ylwa.andersson@biol.lu.se

Akvatisk Ekologi

Anne Fogelberg
forskningsadministratör
Biologiska institutionen

Tel:
+46462229315

E-post:
anne.fogelberg@biol.lu.se

Biodiversitet
Evolutionär ekologi
MEMEG

Anne Fogelberg
forskningsadministratör
Biologiska institutionen

Tel:
+46462229315

E-post:
anne.fogelberg@biol.lu.se

Galina Garkavij
ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Tel:
+46462229295

E-post:
galina.garkavij@biol.lu.se


Tillbaka

Sidansvarig: Inger Ekström
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Biologiska institutionen

Uppdaterad: 2013-11-05

Translate this page
Personaladministratörer

Thomas Larsson
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Tel:
+46462220285

E-post:
thomas.larsson@biol.lu.se

Anne Liljendahl
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Tel:
+46462229350

E-post:
anne.liljendahl@biol.lu.se

Blanketter
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00