Forskning

Den klimatrelaterade forskningen vid Lunds universitet kan delas in i tolv tematiska områden. Inom varje område bedrivs forskning inom flera ämnesområden och discipliner och i både större och mindre program och projekt. På undersidorna finns beskrivningar av forskningen inom varje område och länkar till större forskningsprogram.

Klimatets naturliga variation och förändring
Fysiska processer i klimatsystemet
Kolcykeln

Klimatpåverkan: ekosystem och biodiversitet

Klimatpåverkan: människors hälsa

Klimatpåverkan: kuster, havsmiljö och avrinningsområden

Konflikter, sårbarhet och risker
Energi för hållbar utveckling
Avancerade teknologier
Transportsystem och logistik
Klimatpolitik och strategier
Innovation och entrepenörskap

 

 

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Douha Mhammad Ali
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Centrum för miljö- och klimatforskning

Uppdaterad: 2014-02-19

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00