LUM - Lunds universitets magasin


LUM är Lunds universitets tidning och kom ut första gången 1968. Idag har tidningen en upplaga på 14.000 exemplar varav hälften går till anställda och hälften till omvärlden.

LUMs uppgift är att i artiklar, reportage och debattinlägg skildra universitetets verksamhet, såsom forskning och högre utbildning, samt informera i frågor som rör anställda och studenter.

LUM speglar olika åsikter, idéer, villkor och arbetsförhållanden inom universitetet och högskolevärlden och verkar för en saklig och öppen debatt. LUMs ambition är att ha ”högt i tak”, vara opartisk och låta alla komma till tals. Andan i de pressetiska reglerna ska prägla det redaktionella arbetet.

LUM leds av en redaktör och i redaktionen ingår både allmänreportrar och vetenskapsjournalister. Ansvarig utgivare är redaktören.

Redaktionen tar gärna emot tips, uppslag och debattinlägg.

E-post: lum@rektor.lu.se

Redaktör Maria Lindh
E-post: maria.lindh@rektor.lu.se

 

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Maria Lindh
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Kommunikationsavdelningen

Uppdaterad: 2012-12-14

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00