Gå direkt till:

COMPUTE - en forskarskola tillägnad vetenskaplig upptäckter med hjälp av datorer


COMPUTE är en forskarskola vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet, med fokus på vetenskaplig upptäckter med hjälp av datorsimuleringar. COMPUTE, som kompletterar de befintliga forskarutbildning, samlar partners från flera olika institutioner vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Det gemensamma temat för verksamhet vid alla dessa partner är användningen av datorsimuleringar för att driva forskningen framåt. Problem spänner över alla längdskalor från astronomiskt stora till mikroskopiskt små, och från ren grundforskning till tillämpningar av direkt relevans för de utmaningar som samhället står inför idag.

Forskarskolans egna hemsida 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-04-01

Dator
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00