Sjukhusfysikerutbildningen


En 5-årig yrkesexamen med legitimation


Sjukhusfysiker är en yrkesexamen och en naturvetenskaplig resurs inom hälso- och sjukvård. För att få arbeta som sjukhusfysiker krävs legitimation, vilket Socialstyrelsen utfärdar efter godkänd sjukhusfysikerexamen omfattande 300 högskolepoäng.

Att kombinera fysik och matematik med tillämpningar i hälso- och sjukvård gör medicinsk strålningsfysik till ett tvärvetenskapligt ämne. Att jobba som sjukhusfysiker är ett spännande och omväxlande yrke, där fysik och olika strålningstillämpningar möter biologi och medicin, med människan i centrum. Yrket är även gångbart utanför sjukvården, tex som strålskyddsfysiker.

Sjukhusfysikern är sjukvårdens och samhällets expert på strålningstillämpningar och strålskydd. Du kan arbeta inom olika specialområden, där medicinsk bildbehandling, optimering av undersöknings- och behandlingsmetoder samt strålskydd för personal och patienter är de viktigaste delarna.

Sjukhusfysikerns arbete är ofta ett lagarbete tillsammans med läkare, sjuksköterskor mfl, inom t.ex. röntgen, nukleärmedicin, magnetresonans eller strålbehandling. Forsknings-och utvecklingsarbete är viktiga delar av arbetet. Du kan även få jobb som strålningsexpert utanför sjukvården, t ex inom kärnenergiområdet, strålskyddsmyndigheter och i medicin- tekniska företag.

Sjukhusfysikerutbildningen är ett eget naturvetenskapligt 5-årigt program i samarbete med Medicinska fakulteten och Region Skåne.


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-04-01

Kontaktinformation

Studierektor
Crister Ceberg
046-173985

Studievägledare
Anna Stenvall
046-173121

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00