Administrativ personal

A
Lars Andersson Utbildningsledare, ML-kansliet
Johan Antoni Producent, Körcentrum Syd
Susanna Antonyi Receptionist
Lena Arstam Internationell koordinator, sekreterare
Christer Axéll Bibliotekarie
B
Annette Bennvid Enhetsledare för Ekonomi/Personal
Malin Björnmarker Utbildningsadministratör
Daniel Branting IT-tekniker/support
C
Ann-Charlotte Carlén Rektor
Anna Cronberg Utbildningsledare, MU/KY-kansliet samt administrativ chef
E
Lena Ekman-Frisk Föreståndare Körcentrum Syd
Erik Ekström Servicetekniker
Björn Elmgren Projektledare, MU/KY-kansliet
Jan-Erik Engblom Expeditionsvakt och konsertvakt
Sara Engblom Utbildningsadministratör, ML-kansliet
G
Carina Gustin VFU-ledare, bitr. utbildningsledare
H
Lena Hallabro VFU-ledare, bitr. utbildningsledare
Elisabeth Hansson Bibliotekarie
Ylva Hofvander Trulsson Forskare i musikpedagogik
J
Hedvig Jalhed Utbildningsadministratör, MU/KY-kansli
Johan Jeppsson Konsertproducent
Jan Johansson Tekniker, Teknikenheten
Karin Johansson Koordinator för konstnärlig forskarutb.
Leif Johansson Fotograf
Lovisa Jones Informatör
Bengt-Arne Jönsson Expeditionsvakt
L
Berth Lideberg Utbildningsledare, MU/KY-kansliet
Cristin Lindqvist Schemaläggare, FileMaker-ansvarig
Tommy Lindskog Utbildningsledare, ML-kansliet
Mats Lindstrand Enhetsledare Serviceenheten
Åse Lugnér Bibliotekschef
Per Lundin Servicetekniker
R
Pia Remheden Eriksson Utbildningsadministratör ML
Johan Roslund IT-tekniker
S
Emelie Sandgren Assistent, biblioteket
Linda Stråhle Pianostämmare
T
Ove Torstensson Enhetsledare Information/Konserter
Å
Hans-Åke Åberg Ljudtekniker


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-03-20

Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25, 200 41 Malmö, Tel +46 (0)40–32 54 50