Information/Konserter

Verksamhet

Enheten Information/konserter svarar för Musikhögskolans övergripande interna och externa kommunikation.

Enhetens uppdrag är att skapa förutsättningar för intern och extern kommunikation som bidrar till att målen för institutionen nås. I uppdraget ingår intern kommunikation, presskommunikation samt marknadskommunikation och profilering.
Informationsenheten fungerar också som stöd för institutionsledningen när det gäller informations- och kommunikationsfrågor.

Konsertproducenten ansvarar för Musikhögskolans konsertverksamhet i samarbete med ledning, lärare och studenter samt externa samarbetspartners.
Konsertuppdraget består av planering, programläggning, marknadsföring och genomförande av konsertverksamhet.

Personal

Ove Torstenson, enhetsledare 
Johan Jeppsson
, konsertproducent
Leif Johansson
, fotograf
Lovisa Jones, informatör


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-01-25

Enhetsledare

Ove Torstensson
Enhetsledare
Information/konserter (Musikhögskolan)

Tel:
+4640325456

E-post:
ove.torstensson@mhm.lu.se

Konsertproducent

Johan Jeppsson
Konsertproducent
Information/konserter (Musikhögskolan)

Tel:
+4640325409

E-post:
johan.jeppsson@mhm.lu.se

Informatör

Lovisa Jones
Informatör
Information/konserter (Musikhögskolan)

Tel:
+4640325461

E-post:
lovisa.jones@mhm.lu.se

Fotograf

Leif Johansson
universitetsadjunkt i pop/rockmetodik
Lärare (Musikhögskolan)

Tel:
+4640325450

E-post:
leif.johansson@mhm.lu.se

Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25, 200 41 Malmö, Tel +46 (0)40–32 54 50