.

.

.

.

.

.

.

 

Välkommen till Klimatportalen!

 

Klimatportalen är Lunds universitets plattform för forskning, utbildning och information om klimatet och klimatförändringen. Här kan du ta del av senaste nytt inom klimatforskningen, fråga en forskare om det du undrar över vad gäller klimatet samt se vilka klimatrelaterade aktiviteter som är på gång vid universitetet.

Kalendarium

För närvarande finns inga inlagda händelser under den valda perioden.

Nyheter

Föreläsning och diskussion om en hållbar framtid: Hur hållbar kan jag vara?
[2014-10-01]
Den 20 oktober kl 18.00 kan du få höra mer om hållbarhet på Lunds stadsbibliotek. Vi behöver hitta vägen till
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Men vad döljer sig bakom orden? Hittar vi vår hållbara utveckling i vägskälet där de
tre möts? Eller är det en trestegsraket där det ena är beroende av det andra, och vad måste i så fall inträffa först för att möjliggöra
nästa steg? Välkommen till en öppen föreläsning med forskare från Lunds universitet.

Miljöfrågan som splittrar – Oenighet mellan blocken i klimatfrågan
[2014-09-12]
Det gör skillnad för miljön om det blir fyra år till med Alliansen eller om de rödgröna vinner riksdagsvalet. Den stora konflikten i miljöpolitiken går i synen på hur klimatförändringarna ska tacklas. Läs mer i intervjun med Roger Hildingsson, doktorand i statsvetenskap med inriktning på miljö-, energi- och klimatpolitik.

Hallå där Raimund Muscheler - om solens aktivitet och dess påverkan på klimatet
[2014-09-04]
Läs intervjun med docent Raimund Muscheler, som är författare till en studie som publicerats i Nature Geoscience, om solaktivitet och klimatförändring.

Till LU-forskare och studenter: vill du delta på FN:s klimattoppmöte i Lima (COP20), 1-12 december?
[2014-09-04]
Nu behöver vi få din nominering som observatör till FN:s klimattoppmöte, COP20. Skicka din nominering senast den 14 september till Roger Hildingsson.

Solens aktivitet påverkar naturlig klimatförändring
[2014-08-18]
En ny studie från Lunds universitet har för första gången rekonstruerat solaktiviteten under den senaste istiden. Studien visar att det regionala klimatet påverkas av solen och ger möjligheter att bättre förutsäga ett framtida klimat i till exempel Sverige.

Svenska klimatmaster i europeiskt nätverk
[2014-07-16]
En nybyggd mast mitt ute i skogen i Perstorp ska hjälpa forskarna att kartlägga hur mycket växthusgaser som finns i vår omgivning. I minst 20 år kommer provtagningen att pågå. Förmodligen blir det ännu längre.

"Att klimatsäkra Skåne handlar om klimatanpassning, men också om att minska Skånes klimatpåverkan."
[2014-07-16]
Det är inte regionen som den ser ut idag som ska klimatsäkras, utan regionens utveckling och framtid. Det skriver Anders Åkesson, Carl Älfvåg och Ulf Molin, Klimatsamverkan Skåne, och Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, under Aktuella frågor i Sydsvenskan.

Globala turismen slår hårt mot klimatet

[2014-07-14]
Stefan Gössling, professor turismvetenskap vid Linnéuniversitetet och Lunds universitet Campus Helsingborg, har i en ny studie visat att utsläppen av koldioxid från den globala turismen ökar i takt med att vi reser oftare och längre sträckor.

Klimatfrågor lyftes fram under Almedalsveckan

[2014-07-09]
Fossilfri fordonstrafik, ett klimatsäkrat Skåne, politiska styrmedel, teknikutveckling och klimatretorik var några frågor där Lunds universitets forskare bidrog till diskussionerna under Almedalsveckan.

Ny forskning om Bolivia och miljöpolitikens dagordning
[2014-06-04]
I Sverige tror vi ofta att vi är världsledande när det gäller miljöfrågor. Det finns en slags självgodhet som gör att vi inte ser att vi faktiskt kan lära av andra länder. Det menar Anna Kaijser som har lagt fram en avhandling vid Lunds universitet om miljödebatten i Bolivia.

Hallå där Torben R Christensen - om klimatforskning och metanutsläpp i Arktis
[2014-05-15]
Läs intervjun med professor Torben R. Christensen, som publicerat en kommenterande artikel i vetenskapstidskriften Nature angående klimatfrågan och forskning på växthusgasen metan i Arktis.

Nya sammanfattningar om grön ekonomi och teknik, hur styrmedel påverkar utsläpp samt risker och anpassning i städer
[2014-05-07]
Nu har vi släppt tre spännande nya forskningssammanfattningar som kopplar till den senaste IPCC-rapporten, AR5. Du kan ladda ner dem här!

Konsumtion, klimatpolitik och städer - tre nya forsknings-sammanfattningar kopplade till den senaste IPCC delrapporten. Läs eller ladda ner här!
[2014-04-24]
Den 13 april släpptes den senaste delrapporten från IPCCs tredje arbetsgrupp, Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change.Sex forskare från Lunds universitet har skrivit sammanfattningar som kopplar till rapporten.

Klimatfrågan måste brytas ned i hanterbara konflikter
[2014-04-22]
Klimatförändringarna uppfattas som abstrakta. För att hantera problemen måste de i stället brytas ned i en rad hanterbara intressekonflikter. Det skriver Eric Brandstedt, doktor i praktisk filosofi vid Lunds universitet, i en artikel i Dagens Arena.

"Regerigen hindrar städernas initiativ för lokalt klimatarbete"
[2014-04-21]
"Istället för att stödja lokalt ledarskap i klimatarbete väljer regeringen att aktivt hindra kommunerna från att driva utvecklingen i hållbar riktning. Städerna har en viktig roll för att nå tvågradersmålet". Läs debattartikeln av Lena Neij, professor vid Lunds universitet.

Globla utsläppen ökar men måste ner - ny forskningssammanställning att ladda ner
[2014-04-14]
För att komma åt utsläppen, behöver man fokusera inte bara på hur, utan även varför de ökar. Fokus för åtgärder måste ligga på drivkrafterna bakom utsläppens ökning om vi ska kunna vända trenden till en minskning. Läs Markku Rummukainens brief här.

IPCC-rapport visar att kraftiga ökningar av växthusgasutsläppen kräver tuffare politiska åtgärder
[2014-04-13]
För att komma tillrätta med de kraftigt ökande klimatutsläppen måste vi skärpa våra insatser. De satsningar som hitintills gjorts för att begränsa utsläppen har inte varit tillräckliga, säger Luis Mundaca, universitetslektor vid Lunds universitet. Han är en av huvudförfattarna till den tredje IPCC-rapporten kring klimatförändringar som presenteras i Berlin i dag, den 13 april 2014.

Fattiga och rika länder måste agera nu mot klimathotet
[2014-04-07]
Hur ska vi hitta globala lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser? Nyligen disputerade klimatfilosofen Eric Brandstedt vid Lunds universitet menar att både fattiga och rika länder är skyldiga att agera nu för att säkra kommande generationers grundläggande behov.

Se Debatt i Lund: Hur blir klimathotet hett?
[2014-04-03]
Igår riktade Debatt i Lund  sina blickar mot klimathotet och FN:s rapport som släpptes den 28 mars. Missade du debatten? Ingen fara - du kan se den nu.

Klimatförändringen ger fler värmeböljor och mer värmestress - ny forskningssammanställning
[2014-04-02]
En av de mest förutsägbara konsekvenserna av klimatförändringen är att värmeböljorna blir allt mer vanliga och intensiva. Hetta påverkar världen på flera sätt, inklusive människors hälsa, ekosystemen och jordbruket. Lennart Olsson skriver om ett stort problem, som kommer bli större i ett förändrat klimat.

Till LU-forskare och studenter: vill du delta på FN:s SB40-möte i Bonn, 4-15 juni?
[2014-04-01]
Nu behöver vi få din nominering som observatör till FN:s SB40 (Subsidiary Bodies-möte och ADP-session). Skicka din nominering senast den 10 april till Roger Hildingsson.

Tio gånger mer död botten i Östersjön
[2014-04-01]
Östersjön har världens största yta av syrefattiga havsbottnar orsakade av människan. Forskare från bland annat Lunds universitet kan i en ny studie konstatera att de döda havsbottnarnas storlek har ökat tiofaldigt under de senaste 115 åren.

Ny forskningssammanställning om klimatförändringen, ekosystem och arter
[2014-03-31]
Den pågående klimatförändringen påverkar redan jordens arter och ekosystem och leder till förändringar i den biologiska mångfalden. Effekterna på arter och ekosystem kommer att öka med klimatförändringen - med svårbedömda konsekvenser för ekosystemens funktion. Även i Sverige börjar vi se förändringar kopplade till detta. Det skriver Henrik Smith, i en ny forskningssammanfattning. Läs den här.

Rapport bekräftar att klimatförändringen påverkar allt liv på jorden
[2014-03-31]
Klimatförändringarna bör hanteras som en accelererande risk som måste genomsyra politik och samhällsliv på alla nivåer. Det säger Lennart Olsson, professor vid Lunds universitet. Han är en av huvudförfattarna bakom IPCC:s nya klimatrapport som presenteras i Tokyo idag.

Framtiden återstår att avgöras
[2014-03-17]
Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, skriver om den kommande rapporten från FNs klimatpanel IPCC i Hagainitiativets blogg.

Ny årsrapport från LUCCI om kolets kretslopp och samverkan med klimatsystemet
[2014-03-04]
Forskningen inom LUCCI spänner över en bred tidsskala, från nutiden och ända tillbaks till perioden då dinosaurier vandrade på jorden, och handlar om den grundläggande förståelsen av kolets kretslopp och hur det samverkar med klimatsystemet. Nu har LUCCI har kommit ut med ny årsrapport.

Gröna städer växer underifrån
[2014-02-28]
Den kungliga klimatforskaren Harriet Bulkeley tror inte att direktiv uppifrån leder till att vi förändrar vårt beteende. Däremot tror hon på de kreativa och trevande miljöexperiment som hon sett poppa upp i städer runt om i världen. Nu ska hon studera klimatsmarta lösningar i Sverige. Läs mer i artikeln från LUM.

Ny forskningssammanställning: Troposfäriskt ozon - ett hot mot ekosystem, luftkvalitet och klimat
[2014-02-19]
Nu finns en ny kortfattad forsknings brief att ladda ner om troposfäriskt ozon. Varför är ozon ett hot mot ekosystem, luftkvalitet och klimat? Ladda ner som pdf och läs mer.

Lundageolog invald i Kungliga Vetenskapsakademien
[2014-02-13]
Daniel Conley är en av de sex nya ledamöterna som valts in i KVA, Kungliga Vetenskapsakademien. Conley är professor i biogeokemi vid Geologiska Institutionen, Lunds universitet. Hans forskning knyter samman ett antal geovetenskapliga discipliner för att nå en djupare förståelse för jordens olika system.

Viktigt att välja kontrollerade projekt då man klimatkompenserar
[2014-02-11]
Tricorona har intervjuat Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, vad han tycker om klimatkompensation.

Klimatprofessors föreläsning lockade kunglig åhörare
[2014-02-05]
Harriet Bulkeley, ny innehavare av Konung Carl den XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap, höll en öppen föreläsning om städernas roll för att uppnå klimatmålen. Bland åhörarna i Edens föreläsningssal fanns Kungen.

Debatt: Vi kan bättre än Tyskland
[2014-02-01]
"Kungliga Vetenskapsakademiens, KVA, energiutskott tycks sakna kunskap om energisystemets utveckling (Di Debatt 27/1), men torgför en klar energipolitisk åsikt. Deras felaktiga referat av rapporter har mött protester från både Energimyndigheten och Svenska Kraftnät.", det skriver bland annat Lars J Nilsson, professor, miljö- och energisystem vid Lunds universitet.

Kunglig professur inledde med workshop om klimatförändring och styrning
[2014-01-29]
Harriet Bulkeley inledde den 23 januari 2014 sin gästprofessur vid Lunds universitet med workshopen ”Where next for climate governance”. Hon är ny innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Till LU-forskare och studenter: vill du delta på FN:s ADP-möte i Bonn, 10-14 mars?
[2014-01-15]
Nu behöver vi få din nominering som observatör till FN:s ADP 2.4 (Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action). Skicka din nominering senast den 20 januari till Roger Hildingsson.

Tio myter om hållbar konsumtion som leder beslutsfattare fel
[2014-01-08]
Ska vi nå ett hållbart samhälle måste konsumtionsmönstren ändras i grunden och politiken tydligare visa vägen. Det är budskapet i en stor forskningsstudie från Nordiska Ministerrådet. Lundaprofessorn Oksana Mont är en av skribenterna, som intervjuas i tidskriften Extrakt.

Avfall blir råvara i miljövänlig process
[2013-12-10]
Värdefulla ämnen kan utvinnas ur restprodukter från jord- och skogsbruk. Med grön kemi får produktionen liten miljöpåverkan. Detta visar forskare från bland annat Lunds universitet inom det tvärvetenskapliga projektet SuReTech.

Klimatforskningsanslag till Lunds universitet
[2013-12-05]
Lunds universitet har fått tre av de åtta forskningsanslag som Energimyndigheten delat ut inom sitt program Internationell klimatpolitik. Anslagen går till forskning om hur man beräknar olika länders koldioxidutsläpp, om ifall vetenskapen är en bromskloss eller en katalysator i klimatförhandlingarna, och om hur energiintensiv basindustri ska kunna minska sina klimatutsläpp.

Antalet fåglar minskar i fjällen
[2013-12-04]
I en gemensam studie har forskare från Sverige, Finland och Norge analyserat fågelövervakningsdata för åren 2002–2012. Studien visar på en storskalig minskning av fåglar över hela den Skandinaviska fjällkedjan. Hela 9 av de 14 vanligaste fågelarterna som häckar där har minskat i antal under 2000-talet.

Bara långsiktigt tänk kan rädda regnskog
[2013-12-03]
Det enda sättet att rädda regnskogen är långsiktigt tänkande och ändrade konsumtionsvanor i väst. Det visar ny Lundaforskning, som presenteras i en avhandling i dagarna.

Svenskar äter mer kött än vad som rekommenderas
[2013-12-02]
Vi äter 25 procent mer kött än vad Livsmedelsverket rekommenderar. Det visar en ny studie från Lunds Tekniska Högskola som tittat på hur hälsan och klimatet skulle påverkas av ett minskat köttintag.

Klimatmötet i Warszawa kärvar
[2013-11-24]
Samtal i P1-morgon med Lena Ek, miljöminister och centerpartist och Lennart Olsson, professor i hållbar utveckling vid Lunds universitet.

Direktrapport från COP19 i Warszawa: COP19 – "FinansieringsCOPen"
[2013-11-22]
Rapport från andra veckan av klimatförhandlingarna om finansieringsfrågor och om civilsamhällets protest mot den långsamma processen.

Ny video från IPCC förklarar det naturvetenskapliga läget
[2013-11-22]
Under COP19 i Warszawa lanserade IPCC en ny video som visar vad senaste rapporten, AR5, kommit fram till när det gäller naturvetenskapens kunskapsläge.

Direktrapport från COP19 i Warszawa: REDD+ the poster boy for progress in Warsaw (COP19)
[2013-11-21]
Direktrapport från COP19 och Warszawa. Denna gång om  REDD+ - ett system för att förhindra avskogning av framför allt regnskog. Det har tidigare varit en framgångshistoria från klimatförhandlingarna, men vad händer nu?

Direktrapport från COP19 i Warszawa: Anpassningsfrågan – fortfarande utsläppsminskningarnas lillebror?
[2013-11-20]
Rapport från andra veckan av klimatförhandlingarna och anpassningsfrågan - en nyckelfråga för att komma vidare.

Direktrapport från COP19 i Warszawa: Fossiler och fossila bränslen
[2013-11-18]
Rapport från första veckan på klimatförhandlingarna i Warszawa. Om polskt kol, finansiering och vikten av att integrera hälsoaspekter i förhandlingarna.

Doktorander skördar frukterna av hållbar stadsodling
[2013-11-14]
Det är inte svårt, tar inte mycket plats, det är nyttigt, roligt, gott och socialt! Det handlar om hållbar stadsodling och ett projekt som ett 20-tal doktorander driver på gräsplätten mellan Gerdahallen och Sölvegatan.

Direktrapport från COP19 i Warszawa: Enough of this madness!
[2013-11-13]
Rapport från de tre första dagarna - om frustration och tidspress, vetenskap och politik.

Direktrapport från COP19 i Warszawa: Tårfyllt öppningsanförande och staters historiska ansvar
[2013-11-13]
Läs första direktrapporten från FNs klimattoppmöte i Warsawa. Denna gång om IPCCs återkommande roll och frågan om staters historiska klimatskuld.

"Miljömärkt borde inte vara dyrare"
[2013-11-07]
Hör Oksana Mont, professor i hållbar konsumtion vid Lunds universitet, prata om miljömärkta varor i Vetenskapsradions "Klotet"

Välkommen på boklansering och lunchmingel kring klimat och konsumtion
[2013-11-04]
I boken Generationsmålet - kontroverser kring klimat och konsumtion diskuterar tio forskare med vitt skilda uppfattningar och ämnesbakgrunder några omstridda frågeställningar kring konsumtion och klimatpåverkan. Välkommen på lansering och lunchmingel den 18 november kl 11.15-13.00.

Tufft för skogen i ett framtida klimat
[2013-10-20]
Den 16 oktober hölls ett seminariet "Skogsbruk i ett förändrat klimat" på KSLA i Stockholm. På programmet stod såväl nya forskningsrön som diskussion och reflektion mellan forskare, myndigheter och intressenter. Medarrangörer var forskningsmiljöerna BECC och MIstra-SWECIA baserade vid Lunds universitet samt forskningsprogrammet CLEO.

Ny forskningssammanställning: Fönstret till tvågradersmålet på glänt, på väg att stängas
[2013-10-03]
Nu finns en ny forskningssammanställning ute på Klimatportalen, skriven av Markku Rummukainen. Vad innebär det så kallade tvågradersmålet när det gäller själva klimatutsläppen? Och hur mycket kol tål atmosfären innan den långsiktiga temperaturökningen går över två grader?

Fler nyheter...

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00