Vad är psykoterapi?


Oro, osäkerhet, otillräcklighet, nedstämdhet samt fobi och ångest kan innebära att tillvaron känns tung och svårbemästrad. Då kan det vara värdefullt att få tala med någon utomstående.

På institutionen för psykologi vid Lunds universitet finns möjlighet att till ett reducerat pris (150 kr per session) få psykoterapeutisk hjälp av psykologer som är i slutet av sin utbildning.

Psykoterapi kan betraktas som ett samspel mellan två människor - den hjälpsökande klienten och terapeuten. Genom samtal med en utomstående kan du som hjälpsökande klient lära känna dig själv bättre och i samarbete med terapeuten hitta en väg ut ur dina svårigheter och därmed skapa förutsättningar för förändringar.

Verksamheten lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär att journal förs och att den tystnadsplikt som gäller inom sjukvården också gäller vår verksamhet.


Terapiinriktning

Vid vår mottagning bedrivs psykoterapeutiskt arbete med psykodynamisk psykoterapi (PDT)  och kognitiv- beteende inriktad terapi (KBT). Terapin äger rum en gång per vecka under en till två terminer. Varje samtal/session är 45 minuter. Visst uppehåll i terapierna görs under sommaren.

I psykodynamisk terapi (PDT) får du hjälp

  • att bearbeta och förändra din nuvarande situation i perspektiv av dina tidigare erfarenheter
  • att bli mer medveten om dina känslor och hur dina känslor och omedvetna föreställningar påverkar dig och dina problem

I kognitiv/ beteende terapi (KBT) får du hjälp

  • att kartlägga hur dina problem tar sig uttryck och hur de påverkar dig i din vardag
  • att hitta lösningar och alternativa strategier för att bättre hantera problemen. De kognitiva terapierna spelas in på video som ett led i terapeuternas utbildning i den metoden.


Tillbaka

Sidansvarig: Eva-Lena Hansson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
 

Uppdaterad: 2013-01-09

Tidsbokning

Eva-Lena Hansson
Gunilla Ahlin

Tel: 046-222 91 24

Institutionen för psykologi, Box 213, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 42 09