Klimatets naturliga variation och förändring 

Det globala klimatet formas till stor del av storskaliga processer som solaktivitet, strömmar i atmosfären och haven, förändringar i istäcken och av samspelet mellan dessa. En metod för att bättre förstå processerna är rekonstruktion av det historiska klimatet och olika historiska skeenden. Denna kunskap behövs för att kunna beskriva klimatsystemet och utveckla klimatmodeller och scenarier för framtidens klimat. Forskningen vid Lunds universitet handlar om:

  • Rekonstruktion av historisk solaktivitet
  • Mätningar av Jordens albedo (reflexion av solstrålning) 
  • Klimatvariationer, både varma och kalla perioder, över de senaste 70 miljoner åren, och deras påverkan på ekosystemen
  • Samspelet mellan glaciärer, istäcken och klimat
  • Detaljerad rekonstruktion av klimatet de senaste   15 000 åren, inklusive bakomliggande orsaker


Tillbaka

Innehållsansvarig: Anna Kristiansson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Centrum för miljö- och klimatforskning

Uppdaterad: 2013-05-08

Glaciär (Åkerman)
Relaterad information
Kontakt

Anna Kristiansson

anna.kristiansson@cec.lu.se
046-222 93 12

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00