Fysiska processer i klimatsystemet

Atmosfäriska och hydrologiska processer har nyckelroller i klimatsystemet. För att förstå klimatsystemet behövs bl. a paleoklimatiska studier, analys av tidsserier för klimatdata och modellering. Kunskapen är väsentlig för att göra scenarier och bedömningar av framtidens klimat, och strategier för åtgärder och anpassning. Forskningen vid Lunds universitet innefattar:

  • Bildningen av aerosolpartiklar i ekosystem och atmosfär och deras betydelse för klimatet
  • Analys av långa tidsserier för klimat och hydrologi
  • Klimatvariationer och extrema händelser i klimatsystemet baserat på observationer och modeller
  • Inverkan av strömmar i Nordatlanten på nederbörden över landområden
  • Klimatets inverkan på transport och utbyte av vatten och energi mellan mark, växter och atmosfär.


Tillbaka

Innehållsansvarig: Anna Kristiansson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Centrum för miljö- och klimatforskning

Uppdaterad: 2013-05-08

Relaterad information
Kontakt

Anna Kristiansson

anna.kristiansson@cec.lu.se
046-222 93 12

 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00