Kolcykeln

Kolcykeln avser flöden av kol mellan de geologiska kolförråden, haven, atmosfären och biosfären. En viss del av de antropogena utsläppen av koldioxid tas upp av haven och landområden. Detta påverkar nettoeffekten av utsläppen, men ger också en kraftig påverkan på ekosystemen. Förståelse av kolcykeln är fundamental för att förstå klimatsystemet och den globala uppvärmningen, men också för att ta fram strategier för åtgärder och anpassning som berör markanvändning, bebyggelse och regional utveckling. Forskningen vid Lunds universitet innefattar:

  • Flöden och omsättning av kol, inklusive metan, och vatten i relation till det lokala, regionala och globala klimatet
  • Historiska halter av koldioxid i atmosfären i ekologisk och historisk tidskala
  • Kolflöden i urbana miljöer och hur dessa kan påverkas genom samhällsplanering
  • Kolflöden på landskapsnivå i relation till klimatförändringar och markanvändning
  • Växters kolrespiration, energieffektivitet och kolbalans

Forskningsprogram 

CARBOAFRICA - Quantification, understanding and prediction of carbon cycle and other GHG gases in Sub-Saharan Africa (nytt fönster)

LUCCI – Centre for Studies of Carbon Cycle and Climate Interactions


Tillbaka

Innehållsansvarig: Anna Kristiansson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Centrum för miljö- och klimatforskning

Uppdaterad: 2013-05-08

Relaterad information
Kontakt

Anna Kristiansson

anna.kristiansson@cec.lu.se
046-222 93 12

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00