Klimatpåverkan: Ekosystem och biodiversitet

Klimatförändringarna kommer ha genomgripande inverkan på biologisk mångfald, liksom på ekosystemens struktur och funktion. Dessa förändringar kommer påverka fundamentala ekologiska tjänster och skapa biogeokemiska återkopplingar i ekosystemen. Forskningen vid Lunds universitet innefattar:

  • Effekter av klimatförändringar på biologiska mångfalden i landekosystem
  • Flöden av kol och ekologiska effekter i ytvatten
  • Processbaserad modellering av hur klimatförändringar, markanvändning och atmosfärens sammansättning inverkar på ekosystemen i olika skalor
  • Effekter av extrema klimathändelser på träd, skog och skogsbruk
  • Processer och modeller för samspelet mellan vegetation, mark, ekosystemförändringar och klimatet

Forskningsprogram

BECC - Biodiversity and Ecosystems in a Changing Climate

CLEO - Climate change and Environmental Objectives (new window)

MERGE - ModElling the Regional and Global Earth system

Mistra-SWECIA - Mistra SWEdish research programme on Climate, Impacts and Adaptation (nytt fönster)


Tillbaka

Innehållsansvarig: Anna Kristiansson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Centrum för miljö- och klimatforskning

Uppdaterad: 2013-05-08

Blåbär (Åkerman)
Relaterad information
Kontakt

Ånna Kristiansson

anna.kristiansson@cec.lu.se
046-222 93 12

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00