Klimatpåverkan: Kuster, havsmiljö och avrinningsområden

Aktuella scenarier förutspår en genomsnittlig höjning av havsnivån på ca 20-60 cm fram till 2100 med fortsatta ökningar därefter. De regionala förändringarna är mer osäkra, men kan överstiga eller understiga det globala genomsnittet. Strategier kommer krävas för åtgärder och anpassning som berör erosion, biodiversitet, vattenförsörjning och översvämningar etc. Forskningen vid Lunds universitet innefattar:

  • Förvaltning av kuster och kustlandskap i förhållande till klimatförändringarna
  • Kustmorfologi, erosion och översvämningsrisker för olika klimatscenarier
  • Extremvärdesstatistik för vågor och strömmar i havs- och kustmiljöer
  • Strategier för förvaltning av avrinningsområden med hänsyn till miljömässiga och politiska aspekter
  • Näringsämnesförhållanden i havsmiljöer i relation till klimatförändringarna


Tillbaka

Innehållsansvarig: Anna Kristiansson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Centrum för miljö- och klimatforskning

Uppdaterad: 2013-05-08

Relaterad information
Kontakt

Anna Kristiansson

anna.kristiansson@cec.lu.se
046-222 93 12

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00