Konflikter, sårbarhet och risker

Nya, effektiva styrinstrument kommer behövas för att motverka men även för anpassning och hantering av klimatförändringarna. Därför måste möjligheter för och behov av ekonomiska styrmedel samt nationella och internationella regelverk beforskas, i kombination med konflikt- och riskanalyser. Forskningen vid Lunds universitet innefattar:

  • Synergier, avvägningar, konflikter och internationella säkerhetsfrågor i relation till policy för anpassning, migration och internationell rätt
  • Risker, kriser och katastrofhantering från sociala, kulturella och tekniska perspektiv
  • Konflikter avseende allokering av ekologiska resurser i relation till klimatförändringarna
  • Hälsoaspekter och sårbarhet i utvecklingsländer
  • Teorier rörande tolkning och förhållningssätt i relation till risker och rationalitet


Tillbaka

Innehållsansvarig: Anna Kristiansson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Centrum för miljö- och klimatforskning

Uppdaterad: 2013-05-08

Sprucken jord
Kontakt

Anna Kristiansson 

anna.kristiansson@cec.lu.se
046-222 93 12

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00