Energi för hållbar utveckling

Användningen av fossila bränslen står för nästan 60% av de globala utsläppen av växhusgaser. Energieffektivisering och energihushållning, särskilt hos slutanvändaren, och införande av förnybara energikällor är avgörande för att utveckla hållbara energisystem. Forskningen vid Lunds universitet innefattar:

  • Privatpersoners och hushållens beteenden och roller
  • Mönster och återkopplingar inom energianvändning
  • Strategier och teknologier för energieffektivitet och energihushållning i byggnader och industri
  • Hållbara bioenergysystem
  • Studier av energisystem

Forskningsprogram

CANES - Climate Change Altering Nordic Energy Systems (nytt fönster)

LETS - Governing Transitions towards Low-Carbon Energy and Transport Systems for 2050

LU Biofuels


Tillbaka

Innehållsansvarig: Anna Kristiansson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Centrum för miljö- och klimatforskning

Uppdaterad: 2013-05-08

Vindkraftverk
Relaterad information
Kontakt

Anna Kristiansson

anna.kristiansson@cec.lu.se
046-222 93 12

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00