Avancerade teknologier

Nya banbrytande teknologier är nödvändiga för att förbättra och ersätta nuvarande system för energiomvandling och energianvändning. Grundläggande såväl som tillämpad forskning utgör viktiga förutsättningar för att få ut ny teknik på marknaden. Forskningen vid Lunds universitet innefattar:

  • Kraftverkssystem utan koldioxidutsläpp
  • Nya och förbättrade förbränningsmotorer och hybridsystem för fordon
  • Solenergi, solvärme, solceller och bränsleceller
  • Biologiska omvandlingsprocesser för biobränslen

Forskningsprogram

Autobrane - Automotive Membrane (nytt fönster)

Mistra Fuel Cell Program (nytt fönster)


Tillbaka

Innehållsansvarig: Anna Kristiansson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Centrum för miljö- och klimatforskning

Uppdaterad: 2013-05-08

Kontakt

Ånna Kristiansson

anna.kristiansson@cec.lu.se
046-222 93 12

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00