Transportsystem och logistik

Globalt står transportsektorn för ca 13% av utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Utvecklingen drivs av komplexa samspel mellan ekonomisk utveckling och tillväxt, global handel, livsstilsfrågor, teknikutveckling m m. Forskningen vid Lunds universitet innefattar:

  • Inverkan av turism och persontransporter och tursim på flygets klimatpåverkan
  • Spårbarhet som ett verktyg för att minska klimatpåverkan från persontransporter
  • Strategier för CO2-effektiva kombinationer för varutransporter
  • Strategier, planering och infrastruktur för hållbara persontransporter såsom kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik
  • Studier av alternativa fordonsbränslen

Forskningsprogram

LETS – Governing transitions towards Low-Carbon Energy and Transport Systems for 2050

Øresund EcoMobility (nytt fönster)


Tillbaka

Innehållsansvarig: Anna Kristiansson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Centrum för miljö- och klimatforskning

Uppdaterad: 2013-05-08

Relaterad information
Kontakt

Ånna Kristiansson

anna.kristiansson@cec.lu.se
046-222 93 12

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00