Klimatpolitik och strategier

Det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att utveckla samhället så att fossila bränslen kan fasas ut. Denna förändring fordrar emellertid framgångsrik ledning såsom internationella överenskommelser, regelverk och styrmedel. På universitetet finns forskning om:

  • Klimatpolitik och experternas roll för beslutsfattande
  • Styrning och styrmedel för energisystem och transportsystem med liten insats av fossila bränslen
  • Samhälleliga aspekter av koldioxidavskiljning och lagringstekniker
  • Globala energianalyser och energistrategier
    Flexibla mekanismer och handel med utsläppsrätter

Forskningsprogram

ADAM – Adaptation and Mitigation Strategies. Supporting European Climate Policy (nytt fönster)

CCS – The Politics and Policy of Carbon Capture and Storage (nytt fönster)

LETS – Governing transitions towards Low-Carbon Energy and Transport Systems for 2050


Tillbaka

Innehållsansvarig: Anna Kristiansson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Centrum för miljö- och klimatforskning

Uppdaterad: 2013-05-08

Relaterad information
Kontakt

Ånna Kristiansson

anna.kristiansson@cec.lu.se
046-222 93 12

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00