Innovation och entrepenörskap

Innovation och entreprenörskap är viktiga för att nya tekniker som kan eliminera eller minska utsläppen av växthusgaser ska kunna introduceras på nya och växande marknader. Forskningen vid Lunds universitet innefattar:

  • Industriell dynamik och innovationstryck inom energisektorn
  • Kapitalförsörjning innovation och entreprenörskap
  • Ekonomiska analyser för biobränsle i olika skalor
  • Studier av ekonomisk tillväxt, strukturomvandling och energianvändning
  • Företagsekonomi, organisationsteori och affärsetik relaterad till produktion av förnybar energi

Forskningsprogram

LETS - Governing Transitions towards Low-Carbon Energy and Transport Systems for 2050

OKI - Organizing Critical Infrastructure Services - A Case Study of Waste Management


Tillbaka

Innehållsansvarig: Anna Kristiansson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Centrum för miljö- och klimatforskning

Uppdaterad: 2013-05-08

Kontakt

Ånna Kristiansson

anna.kristiansson@cec.lu.se
046-222 93 12

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00