Nerladdningsbara dokument

Arbetsmiljö
Befordringsärenden
Docentkriterier
EQ11
Fakultetsgemensamma dagen

Sammanfattning fakultetsgemensamma dagen 25 oktober 2011.

Fakultetsgemensamma dagen

Workshop

Handböcker och annan praktisk information

Anvisning för sökande till anställning eller befordran till lektor och professor vid De konstnärliga högskolorna i Malmö
(60kB - nytt fönster) 
Snabbguide till Reseräkning/Personliga utlägg
(570 kB - nytt fönster)

Interimistiska riktlinjer för sakkunniga avseende anställning som universitetslektor och professor vid Konstnärliga fakulteten i Malmö
Jämställdhet och likabehandling
Korttidsanställning - Undervisning
Musikhögskolans framtida lokalisering
Policydokument
Protokoll
Redogörelse för stipendium / bidrag
Studieplaner
Studieplansblanketter
Styrdokument

Arvodering för instuderingslärare vid medverkan på konsert
(52kB - nytt fönster) 
Arvodering för medverkan i antagningsprov
(52kB - nytt fönster)

Strategisk plan för Konstnärliga fakulteten 2014-2017
[pdf]

Delegationsordning inom det konstnärliga området vid Lunds universitet
[pdf]

Lokalt avtal om lönesättning av doktorander
(165 kB - nytt fönster)
Praktikbesök i verksamhetsförlagd utbildning
(44 kB - nytt fönster)

Measurement and ranking


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-07-03

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00