Klimatpåverkan: människors hälsa

Mer extremt väder, såsom långvarig värmeperioder och kraftigt regn, ökar risken för fuktighet i byggnader, förorenat driksvatten och en möjlig ökning av bekämpningsmedel. Extrema värmeperioder hotar hälsan och möjligheten att tjäna sitt uppehälle för många arbetare i tropiska länder. Fysisk planering är viktig för att kunna möta ett förändrat klimat. Forskningen vid Lunds universitet handlar om:

• Fysiologiska effekter av extrema temperaturer
• Hälsoeffekter av partiklar i inomhusluft
• Övervakning av hur utsatta grupper utsätts för bekämpningsmedel
• Hälsoeffekter av tillgång till gröna områden i närheten av bostaden
• Samspelet mellan luftföroreningar och temperatur på hälsa
• Hållbara stadsdelar och bostäder i Öresundsregionen

Forskningsprogram

Earth Observation for Global Health Actions


Tillbaka

Innehållsansvarig: Anna Kristiansson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Centrum för miljö- och klimatforskning

Uppdaterad: 2013-05-08

Mygga
Relaterad information
Kontakt

Anna Kristiansson

anna.kristiansson@cec.lu.se
046-222 93 12

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00