Interpol

Interpol är universitetets policygrupp för internationaliseringsarbete. Interpol består av en ordförande och en viceordförande, en ledamot per fakultet/område och tre studenter. Därutöver är sakkunniga administratörer från sektionerna Externa relationer, Ledningsstöd och Student och utbildning knutna till Interpol och förväntas aktivt bidra till arbetet. Sekretariatsfunktionen tillhandahålls av avdelningen för Internationella relationer.

I Interpols uppdrag ingår att vara rådgivande och beredande organ till universitetets ledning och styrelse avseende internationaliseringsfrågor. Interpol ska också driva implementeringen av universitetets policy för internationalisering och ansvara för framtagande av ny policy. I uppdraget ingår även att stimulera till samverkan och erfarenhetsutbyte i internationaliseringsfrågor och att samordna uppföljning av internationaliseringsarbetet inom unversitetet.

Rektorsbeslut angående inrättande av Lunds universitets policygrupp för internationaliseringsfrågor (Pdf 515kB, Nytt fönster)

Interpols ledamöter 2010-2011

Prorektor Eva Åkesson

Ordförande: Professor Eva Åkesson, prorektor

Professor Sven Strömqvist

Vice ordförande: Professor Sven Strömqvist, vicerektor

Övriga ledamöter:

 • Professor Per Warfvinge, vicerektor för internationella frågor, Lunds Tekniska högskola
 • Professor Melvyn B Davies, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Docent Katarina Olsson, studierektor, Juridiska fakulteten
 • Karin Frydenlund, internationell chef, Medicinska fakulteten
 • Universitetslektor Kjell Nilsson, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Docent Eva Wiberg, prodekanus, Området för humaniora och teologi
 • Docent Kristina Eneroth, prorektor, Ekonomihögskolan
 • Joakim Nilsson, utbildningsledare och internationell koordinator, Konstnärliga området
 • Emma Heikensten, studentrepresentant
 • Edward Linderoth-Olson, studentrepresentant
 • Hans Isaksson, studentrepresentant 

Till Interpols arbete är också följande sakkunniga administratörer knutna:

 • Sektionschef Tarmo Haavisto, sektionen Student och utbildning
 • Avdelningschef Gunilla Carlecrantz, sektionen Externa relationer
 • Utredare Cecilia Gagné, sektionen Ledningsstöd
 • Susanne Norrman, sektionen Externa relationer
 • Fredrik Sjö, sektionen Externa relationer

Sekreterare:

 • Carina Holmberg Pousette, Informatör, Internationella relationer, sektionen Externa relationer

Beslut om utseende av ledamöter i Interpol 2010 (Pdf 475 kB, Nytt fönster)


Tillbaka

Innehållsansvarig: Carina Holmberg Pousette
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Sektionen Externa relationer

Uppdaterad: 2012-10-19

Kontakt

För frågor gällande Interpol, kontakta:
Carina Holmberg Pousette
Sekreterare Interpol
Informatör
Internationella relationer

Tel: 046-222 32 58

Mötesprotokoll
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00