Prefekter

Delegationer

Prefekten

Prefekten har en verkställande funktion och ansvaret för den dagliga verksamheten. Prefektens ansvarsområden och befogenheter styrs genom Nat urvetenskapliga fakultetens delegationsordning (.pdf). Enligt delegationen ska prefekten leda och utveckla verksamheten samt ansvara för institutionens resurser. Prefekten kan i sin tur delegera vissa uppgifter vidare.

Biträdande prefekt har ett särskilt ansvar för grundutbildningen, men ersätter även prefekten när det behövs.


Tillbaka

Sidansvarig: Inger Ekström
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Biologiska institutionen

Uppdaterad: 2014-07-23

Translate this page
Prefekt

Christer Löfstedt
professor, prefekt för Biologiska institutionen
Funktionell zoologi

Tel:
+46462229338

E-post:
christer.lofstedt@biol.lu.se

Christer är prefekt på 60% och arbetar med prefektärenden tisdagar, torsdagar och delvis onsdagar.

Biträdande prefekt

Carin Jarl-Sunesson
huvudstudierektor, universitetslektor
Molekylär cellbiologi

Tel:
+46462220124

E-post:
carin.jarl-sunesson@biol.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00