Hans Eliasson

Hans Eliasson är hedersdoktor vid Lunds Tekniska Högskola och är en av universitetets donatorer.

Hans är idag koncernchef för den familjeägda koncernen AB Gullringsbo Egendomar som äger Svenska Hus Förvaltning AB, AB Gullringsbo Forestry, Gullringsbo Industri och Handel AB, samt delar av MVB Holding AB. Hans är verksam i koncernens företagsstyrelser och sitter även i styrelserna för DeLabs och Stiftelsen för energieffektivt byggande. Tidigare har Hans bl a arbetat som VD för Kullenberg Förvaltnings AB och suttit i styrelserna för Bohusbanken, EA Rosengren AB, samt Forum för arbetets byggande.

Hans har via Svenska Hus Förvaltning AB ett välutvecklat samarbete med Lunds Tekniska Högskola och Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet. Inom ramen för detta samarbete har forskningsstiftelsen DeLabs – Learning Labs for Distributed Economies kommit till, liksom en professur i Sustainable Buildings, med inriktning på hållbar utveckling inom fastighetsbranschen.

Hans Eliasson och Svenska Hus har även stöttat en miljökonferens vid Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet via stiftelsen Forska Lund.

DeLabs har sitt i ursprung i Internationella Miljöinstitutets forskning och missionen är att ge nya strategiska möjligheter för små och medelstora företag i Europas regioner genom att integrera innovation, entreprenöriellt beteende och hållbar utveckling.


Tillbaka

Innehållsansvarig: Jessica Brouwer
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Fundraising

Uppdaterad: 2011-11-29

Foto Hans Eliasson

Hans Eliasson

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00