Kurser

Enligt den allmänna studieplanen måste du samla ihop minst 60 högskolepoäng genom att gå kurser under din forskarutbildningstid. Vissa kurser är obligatoriska, andra är valfria. Diskutera med din handledare om vilka kurser som är relevanta just för dig.

Obligatoriska kurser

Här hittar du våra övriga kurser på forskarnivå i biologi

Litteraturtentamen

Råd och anvisningar rörande litteraturtentamen i forskarutbildningen i biologi

En doktorands individuella studieplan bör, men måste inte, innehålla en litteraturkurs (punkt 4.3.A.2. i den allmänna studieplanen för forskarstudier i biologi).

Handledaren tillsammans med doktoranden planerar en litteraturkurs vars omfattning vanligen varierar från fall till fall.

Examinator, i dialog med doktorand och handledare, fastställer litteraturkursen. Då anges också

  • vem som examinator utser som "de facto-examinator" (examinator själv, handledare, bitr. handledare eller annan person med erforderliga ämneskunskaper) av de enskilda litteraturmomenten. Det är alltid examinator som ytterst utför myndighetsutövningen att examinera litteraturen (den som "skriver under").
  • poängsättningen av varje moment i litteraturkursen. En genomsnittlig bok inom ämnesområdet ger i storleksordningen 5 hp, men det kan förstås variera beroende på boken/böckernas omfång.

Litteraturkursen bör vara så sammansatt att den både ger fördjupning inom avhandlingsområdet och viss breddning utanför detsamma.

Formerna för litteraturtentamen är fria, alltifrån individuell muntlig (eller skriftlig) tentamen till gruppdiskussioner, seminarier eller t.ex. kortare föredrag om bokens innehåll och budskap.


Tillbaka

Sidansvarig: Inger Ekström
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Biologiska institutionen

Uppdaterad: 2014-07-23

Translate this page
Studierektorer FU

Karin Rengefors
professor
Akvatisk ekologi

Tel:
+46462228427

E-post:
karin.rengefors@biol.lu.se

Per Lundberg
professor
Evolutionär ekologi

Tel:
+46462223767

E-post:
per.lundberg@biol.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00