Feromongruppen - kemisk ekologi hos insekter

Vi forskar på hur kemiska signaler (doft och smak) används av insekter för att hitta föda, en partner att para sig med eller ett lämpligt ställe att lägga ägg på. Vi försöker besvara frågor som rör hur inkommande signaler fungerar (morfologiskt, fysiologiskt, beteendemässigt och ekologiskt), hur de har utvecklats (evolutionärt och genetiskt), samt hur man kan använda denna information praktiskt, till exempel genom skadeinsektsbekämpning eller att hitta hotade eller sällsynta insektsarter.Bao-Jian Jothi Martin Åsa Monica Johan Dan-Dan Glenn Olle Erling Christer Hong-Lei

Feromongruppen, september 2011. Peka och klicka på ett ansikte för att komma direkt till personlig hemsida. Från vänster till höger: Hong-Lei Wang, Evrim Sönmez (gästforskare), Christer Löfstedt, Erling Jirle, Olle Anderbrant, Eylem Gündüz (gästforskare), Glenn Svensson, Dan-Dan Zhang, Johan Jakobsson, Monica De Facci, Åsa Hagström, Martin N. Andersson, Jothi Kumar och Bao-Jian Ding. Saknades vid fototillfället: Jean-Marc Lassance, Marjorie Linard och Jette Knudsen. Foto: Erling Jirle.

Publikationslista


Tillbaka

Innehållsansvarig: Erling Jirle
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Biologiska institutionen 

Uppdaterad: 2014-02-14

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00