Klimatintresserad?


Här kan du läsa populärvetenskapliga artiklar, hitta information om Lunds universitets klimatforskning och se en del av vad som är på gång inom Lunds universitet när det gäller klimatforskning. 

 

Artiklar

Miljöfrågan som splittrar – Oenighet mellan blocken i klimatfrågan
[2014-09-12]
Det gör skillnad för miljön om det blir fyra år till med Alliansen eller om de rödgröna vinner riksdagsvalet. Den stora konflikten i miljöpolitiken går i synen på hur klimatförändringarna ska tacklas. Läs mer i intervjun med Roger Hildingsson, doktorand i statsvetenskap med inriktning på miljö-, energi- och klimatpolitik.

Hallå där Raimund Muscheler - om solens aktivitet och dess påverkan på klimatet
[2014-09-04]
Läs intervjun med docent Raimund Muscheler, som är författare till en studie som publicerats i Nature Geoscience, om solaktivitet och klimatförändring.

Solens aktivitet påverkar naturlig klimatförändring
[2014-08-18]
En ny studie från Lunds universitet har för första gången rekonstruerat solaktiviteten under den senaste istiden. Studien visar att det regionala klimatet påverkas av solen och ger möjligheter att bättre förutsäga ett framtida klimat i till exempel Sverige.

Svenska klimatmaster i europeiskt nätverk
[2014-07-16]
En nybyggd mast mitt ute i skogen i Perstorp ska hjälpa forskarna att kartlägga hur mycket växthusgaser som finns i vår omgivning. I minst 20 år kommer provtagningen att pågå. Förmodligen blir det ännu längre.

"Att klimatsäkra Skåne handlar om klimatanpassning, men också om att minska Skånes klimatpåverkan."
[2014-07-16]
Det är inte regionen som den ser ut idag som ska klimatsäkras, utan regionens utveckling och framtid. Det skriver Anders Åkesson, Carl Älfvåg och Ulf Molin, Klimatsamverkan Skåne, och Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, under Aktuella frågor i Sydsvenskan.

Globala turismen slår hårt mot klimatet

[2014-07-14]
Stefan Gössling, professor turismvetenskap vid Linnéuniversitetet och Lunds universitet Campus Helsingborg, har i en ny studie visat att utsläppen av koldioxid från den globala turismen ökar i takt med att vi reser oftare och längre sträckor.

Klimatfrågor lyftes fram under Almedalsveckan
[2014-07-09]
Fossilfri fordonstrafik, ett klimatsäkrat Skåne, politiska styrmedel, teknikutveckling och klimatretorik var några frågor där Lunds universitets forskare bidrog till diskussionerna under Almedalsveckan.

Ny forskning om Bolivia och miljöpolitikens dagordning
[2014-06-04]
I Sverige tror vi ofta att vi är världsledande när det gäller miljöfrågor. Det finns en slags självgodhet som gör att vi inte ser att vi faktiskt kan lära av andra länder. Det menar Anna Kaijser som har lagt fram en avhandling vid Lunds universitet om miljödebatten i Bolivia.

Hallå där Torben R Christensen - om klimatforskning och metanutsläpp i Arktis
[2014-05-15]
Läs intervjun med professor Torben R. Christensen, som publicerat en kommenterande artikel i vetenskapstidskriften Nature angående klimatfrågan och forskning på växthusgasen metan i Arktis.

Nya sammanfattningar om grön ekonomi och teknik, hur styrmedel påverkar utsläpp samt risker och anpassning i städer
[2014-05-07]
Nu har vi släppt tre spännande nya forskningssammanfattningar som kopplar till den senaste IPCC-rapporten, AR5. Du kan ladda ner dem här!

Konsumtion, klimatpolitik och städer - tre nya forsknings-sammanfattningar kopplade till den senaste IPCC delrapporten. Läs eller ladda ner här!
[2014-04-24]
Den 13 april släpptes den senaste delrapporten från IPCCs tredje arbetsgrupp, Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change.Sex forskare från Lunds universitet har skrivit sammanfattningar som kopplar till rapporten.

Klimatfrågan måste brytas ned i hanterbara konflikter
[2014-04-22]
Klimatförändringarna uppfattas som abstrakta. För att hantera problemen måste de i stället brytas ned i en rad hanterbara intressekonflikter. Det skriver Eric Brandstedt, doktor i praktisk filosofi vid Lunds universitet, i en artikel i Dagens Arena.

"Regerigen hindrar städernas initiativ för lokalt klimatarbete"
[2014-04-21]
"Istället för att stödja lokalt ledarskap i klimatarbete väljer regeringen att aktivt hindra kommunerna från att driva utvecklingen i hållbar riktning. Städerna har en viktig roll för att nå tvågradersmålet". Läs debattartikeln av Lena Neij, professor vid Lunds universitet.

Globla utsläppen ökar men måste ner - ny forskningssammanställning att ladda ner
[2014-04-14]
För att komma åt utsläppen, behöver man fokusera inte bara på hur, utan även varför de ökar. Fokus för åtgärder måste ligga på drivkrafterna bakom utsläppens ökning om vi ska kunna vända trenden till en minskning. Läs Markku Rummukainens brief här.

IPCC-rapport visar att kraftiga ökningar av växthusgasutsläppen kräver tuffare politiska åtgärder
[2014-04-13]
För att komma tillrätta med de kraftigt ökande klimatutsläppen måste vi skärpa våra insatser. De satsningar som hitintills gjorts för att begränsa utsläppen har inte varit tillräckliga, säger Luis Mundaca, universitetslektor vid Lunds universitet. Han är en av huvudförfattarna till den tredje IPCC-rapporten kring klimatförändringar som presenteras i Berlin i dag, den 13 april 2014.

Fattiga och rika länder måste agera nu mot klimathotet
[2014-04-07]
Hur ska vi hitta globala lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser? Nyligen disputerade klimatfilosofen Eric Brandstedt vid Lunds universitet menar att både fattiga och rika länder är skyldiga att agera nu för att säkra kommande generationers grundläggande behov.

Se Debatt i Lund: Hur blir klimathotet hett?
[2014-04-03]
Igår riktade Debatt i Lund  sina blickar mot klimathotet och FN:s rapport som släpptes den 28 mars. Missade du debatten? Ingen fara - du kan se den nu.

Klimatförändringen ger fler värmeböljor och mer värmestress - ny forskningssammanställning
[2014-04-02]
En av de mest förutsägbara konsekvenserna av klimatförändringen är att värmeböljorna blir allt mer vanliga och intensiva. Hetta påverkar världen på flera sätt, inklusive människors hälsa, ekosystemen och jordbruket. Lennart Olsson skriver om ett stort problem, som kommer bli större i ett förändrat klimat.

Till LU-forskare och studenter: vill du delta på FN:s SB40-möte i Bonn, 4-15 juni?
[2014-04-01]
Nu behöver vi få din nominering som observatör till FN:s SB40 (Subsidiary Bodies-möte och ADP-session). Skicka din nominering senast den 10 april till Roger Hildingsson.

Tio gånger mer död botten i Östersjön
[2014-04-01]
Östersjön har världens största yta av syrefattiga havsbottnar orsakade av människan. Forskare från bland annat Lunds universitet kan i en ny studie konstatera att de döda havsbottnarnas storlek har ökat tiofaldigt under de senaste 115 åren.

Ny forskningssammanställning om klimatförändringen, ekosystem och arter
[2014-03-31]
Den pågående klimatförändringen påverkar redan jordens arter och ekosystem och leder till förändringar i den biologiska mångfalden. Effekterna på arter och ekosystem kommer att öka med klimatförändringen - med svårbedömda konsekvenser för ekosystemens funktion. Även i Sverige börjar vi se förändringar kopplade till detta. Det skriver Henrik Smith, i en ny forskningssammanfattning. Läs den här.

Rapport bekräftar att klimatförändringen påverkar allt liv på jorden
[2014-03-31]
Klimatförändringarna bör hanteras som en accelererande risk som måste genomsyra politik och samhällsliv på alla nivåer. Det säger Lennart Olsson, professor vid Lunds universitet. Han är en av huvudförfattarna bakom IPCC:s nya klimatrapport som presenteras i Tokyo idag.

Framtiden återstår att avgöras
[2014-03-17]
Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, skriver om den kommande rapporten från FNs klimatpanel IPCC i Hagainitiativets blogg.

Ny årsrapport från LUCCI om kolets kretslopp och samverkan med klimatsystemet
[2014-03-04]
Forskningen inom LUCCI spänner över en bred tidsskala, från nutiden och ända tillbaks till perioden då dinosaurier vandrade på jorden, och handlar om den grundläggande förståelsen av kolets kretslopp och hur det samverkar med klimatsystemet. Nu har LUCCI har kommit ut med ny årsrapport.

Gröna städer växer underifrån
[2014-02-28]
Den kungliga klimatforskaren Harriet Bulkeley tror inte att direktiv uppifrån leder till att vi förändrar vårt beteende. Däremot tror hon på de kreativa och trevande miljöexperiment som hon sett poppa upp i städer runt om i världen. Nu ska hon studera klimatsmarta lösningar i Sverige. Läs mer i artikeln från LUM.

Ny forskningssammanställning: Troposfäriskt ozon - ett hot mot ekosystem, luftkvalitet och klimat
[2014-02-19]
Nu finns en ny kortfattad forsknings brief att ladda ner om troposfäriskt ozon. Varför är ozon ett hot mot ekosystem, luftkvalitet och klimat? Ladda ner som pdf och läs mer.

Lundageolog invald i Kungliga Vetenskapsakademien
[2014-02-13]
Daniel Conley är en av de sex nya ledamöterna som valts in i KVA, Kungliga Vetenskapsakademien. Conley är professor i biogeokemi vid Geologiska Institutionen, Lunds universitet. Hans forskning knyter samman ett antal geovetenskapliga discipliner för att nå en djupare förståelse för jordens olika system.

Viktigt att välja kontrollerade projekt då man klimatkompenserar
[2014-02-11]
Tricorona har intervjuat Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, vad han tycker om klimatkompensation.

Klimatprofessors föreläsning lockade kunglig åhörare
[2014-02-05]
Harriet Bulkeley, ny innehavare av Konung Carl den XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap, höll en öppen föreläsning om städernas roll för att uppnå klimatmålen. Bland åhörarna i Edens föreläsningssal fanns Kungen.

Debatt: Vi kan bättre än Tyskland
[2014-02-01]
"Kungliga Vetenskapsakademiens, KVA, energiutskott tycks sakna kunskap om energisystemets utveckling (Di Debatt 27/1), men torgför en klar energipolitisk åsikt. Deras felaktiga referat av rapporter har mött protester från både Energimyndigheten och Svenska Kraftnät.", det skriver bland annat Lars J Nilsson, professor, miljö- och energisystem vid Lunds universitet.

Kunglig professur inledde med workshop om klimatförändring och styrning
[2014-01-29]
Harriet Bulkeley inledde den 23 januari 2014 sin gästprofessur vid Lunds universitet med workshopen ”Where next for climate governance”. Hon är ny innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Tio myter om hållbar konsumtion som leder beslutsfattare fel
[2014-01-08]
Ska vi nå ett hållbart samhälle måste konsumtionsmönstren ändras i grunden och politiken tydligare visa vägen. Det är budskapet i en stor forskningsstudie från Nordiska Ministerrådet. Lundaprofessorn Oksana Mont är en av skribenterna, som intervjuas i tidskriften Extrakt.

Avfall blir råvara i miljövänlig process
[2013-12-10]
Värdefulla ämnen kan utvinnas ur restprodukter från jord- och skogsbruk. Med grön kemi får produktionen liten miljöpåverkan. Detta visar forskare från bland annat Lunds universitet inom det tvärvetenskapliga projektet SuReTech.

Klimatforskningsanslag till Lunds universitet
[2013-12-05]
Lunds universitet har fått tre av de åtta forskningsanslag som Energimyndigheten delat ut inom sitt program Internationell klimatpolitik. Anslagen går till forskning om hur man beräknar olika länders koldioxidutsläpp, om ifall vetenskapen är en bromskloss eller en katalysator i klimatförhandlingarna, och om hur energiintensiv basindustri ska kunna minska sina klimatutsläpp.

Antalet fåglar minskar i fjällen
[2013-12-04]
I en gemensam studie har forskare från Sverige, Finland och Norge analyserat fågelövervakningsdata för åren 2002–2012. Studien visar på en storskalig minskning av fåglar över hela den Skandinaviska fjällkedjan. Hela 9 av de 14 vanligaste fågelarterna som häckar där har minskat i antal under 2000-talet.

Bara långsiktigt tänk kan rädda regnskog
[2013-12-03]
Det enda sättet att rädda regnskogen är långsiktigt tänkande och ändrade konsumtionsvanor i väst. Det visar ny Lundaforskning, som presenteras i en avhandling i dagarna.

Svenskar äter mer kött än vad som rekommenderas
[2013-12-02]
Vi äter 25 procent mer kött än vad Livsmedelsverket rekommenderar. Det visar en ny studie från Lunds Tekniska Högskola som tittat på hur hälsan och klimatet skulle påverkas av ett minskat köttintag.

Klimatmötet i Warszawa kärvar
[2013-11-24]
Samtal i P1-morgon med Lena Ek, miljöminister och centerpartist och Lennart Olsson, professor i hållbar utveckling vid Lunds universitet.

Direktrapport från COP19 i Warszawa: COP19 – "FinansieringsCOPen"
[2013-11-22]
Rapport från andra veckan av klimatförhandlingarna om finansieringsfrågor och om civilsamhällets protest mot den långsamma processen.

Ny video från IPCC förklarar det naturvetenskapliga läget
[2013-11-22]
Under COP19 i Warszawa lanserade IPCC en ny video som visar vad senaste rapporten, AR5, kommit fram till när det gäller naturvetenskapens kunskapsläge.

Direktrapport från COP19 i Warszawa: REDD+ the poster boy for progress in Warsaw (COP19)
[2013-11-21]
Direktrapport från COP19 och Warszawa. Denna gång om  REDD+ - ett system för att förhindra avskogning av framför allt regnskog. Det har tidigare varit en framgångshistoria från klimatförhandlingarna, men vad händer nu?

Direktrapport från COP19 i Warszawa: Anpassningsfrågan – fortfarande utsläppsminskningarnas lillebror?
[2013-11-20]
Rapport från andra veckan av klimatförhandlingarna och anpassningsfrågan - en nyckelfråga för att komma vidare.

Direktrapport från COP19 i Warszawa: Fossiler och fossila bränslen
[2013-11-18]
Rapport från första veckan på klimatförhandlingarna i Warszawa. Om polskt kol, finansiering och vikten av att integrera hälsoaspekter i förhandlingarna.

Doktorander skördar frukterna av hållbar stadsodling
[2013-11-14]
Det är inte svårt, tar inte mycket plats, det är nyttigt, roligt, gott och socialt! Det handlar om hållbar stadsodling och ett projekt som ett 20-tal doktorander driver på gräsplätten mellan Gerdahallen och Sölvegatan.

Direktrapport från COP19 i Warszawa: Enough of this madness!
[2013-11-13]
Rapport från de tre första dagarna - om frustration och tidspress, vetenskap och politik.

Direktrapport från COP19 i Warszawa: Tårfyllt öppningsanförande och staters historiska ansvar
[2013-11-13]
Läs första direktrapporten från FNs klimattoppmöte i Warsawa. Denna gång om IPCCs återkommande roll och frågan om staters historiska klimatskuld.

"Miljömärkt borde inte vara dyrare"
[2013-11-07]
Hör Oksana Mont, professor i hållbar konsumtion vid Lunds universitet, prata om miljömärkta varor i Vetenskapsradions "Klotet"

Välkommen på boklansering och lunchmingel kring klimat och konsumtion
[2013-11-04]
I boken Generationsmålet - kontroverser kring klimat och konsumtion diskuterar tio forskare med vitt skilda uppfattningar och ämnesbakgrunder några omstridda frågeställningar kring konsumtion och klimatpåverkan. Välkommen på lansering och lunchmingel den 18 november kl 11.15-13.00.

Tufft för skogen i ett framtida klimat
[2013-10-20]
Den 16 oktober hölls ett seminariet "Skogsbruk i ett förändrat klimat" på KSLA i Stockholm. På programmet stod såväl nya forskningsrön som diskussion och reflektion mellan forskare, myndigheter och intressenter. Medarrangörer var forskningsmiljöerna BECC och MIstra-SWECIA baserade vid Lunds universitet samt forskningsprogrammet CLEO.

Ny forskningssammanställning: Fönstret till tvågradersmålet på glänt, på väg att stängas
[2013-10-03]
Nu finns en ny forskningssammanställning ute på Klimatportalen, skriven av Markku Rummukainen. Vad innebär det så kallade tvågradersmålet när det gäller själva klimatutsläppen? Och hur mycket kol tål atmosfären innan den långsiktiga temperaturökningen går över två grader?

Stort anslag för forskning om kolinlagring i marken
[2013-10-03]
Anders Tunlid, professor i mikrobiologisk ekologi, får drygt 35 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för ett femårigt projekt om kolinlagring i marken.

"Klimatpanelen förutspår alltmer fatttigdom"
[2013-09-29]
Lundaprofessorn Lennart Olsson, LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies) är en av huvudförfattarna till IPCCs nästa delrapport: Impacts, Adaption and Vulnerability. Läs intervjun med Lennart i Sydsvenskan om klimatförändringarnas roll kopplat till fattigdom.

Rapport bekräftar klimatförändringar – men de går fortfarande att bromsa
[2013-09-27]
Vi har nu påverkat vår miljö i sådan omfattning att klimatförändringar är oundvikliga, men det finns fortfarande möjligheter att bromsa dessa förändringar med snabba och omfattande åtgärder. Det säger Markku Rummukainen, professor vid Lunds universitet. Han är en av författarna bakom IPCC:s klimatrapport som presenteras idag, den 27 september 2013.

Klimatexperter vid LU med fokusområden kopplade till den nya IPCC-rapporten
[2013-09-26]
På fredag den 27 september presenteras IPCC-rapportens första del i Stockholm. Med anledning av detta har Lunds universitet sammanställt en lista över de forskare som kan kommentera rapportens olika områden och svara på frågor.

Chatta om klimatet
[2013-09-24]
På fredag den 27/9 och lördag den 28/9 kan du ställa dina frågor om klimatet och klimatförändringarna via chatt. Markku Rummukainen, som är en av författarna till IPCC:s nya rapport, är en av de som svarar på dina frågor.

Följ oss på Twitter!
[2013-09-13]
Klimatportalen har nu ett eget Twitterkonto.

Ekot: Väldens klimatexperter i Stockholm
[2013-09-13]
Hör Lunds universitets Markku Rummukainen i Ekot med anledning av det kommande släppet av FNs klimatpanels femte utvärderingsrapport.

Nytt fokus på FNs klimatpanel IPCC
[2013-09-13]
IPCC, Intergovernmental panel on climate change, är FN:s vetenskapliga klimatpanel. Nu arbetar IPCC med sin femte utvärdering av kunskapsläget om klimatets förändring (Assessment Report, AR5), som kommer presenteras under 2013/2014. LUs Markku Rummukainen är en av huvudförfattarna.

”Vedertagna utsläppsmått leder till fel klimatpolitik"
[2013-08-09]
Debattartikel i DN av bland annat Astrid Kander, professor i ekonomisk historia.

Vart tredje barrträd utrotningshotat
[2013-07-15]
Internationella naturvårdsunionen, IUCN, rapporterar en oroväckande minskning av bland annat jordens barrträd vid sin senaste uppdatering av den röda listan över utrotningshotade arter. Henrik Smith, Centrum för miljö- och klimatforskning, intervjuas i Dagens Nyheter.

"Fritt tankeutbyte är grundläggande för klimatforskningen och för IPCC"
[2013-07-08]
Fritt tankeutbyte är grundläggande för all forskning, klimatforskningen är inget undantag. Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, och Markku Rummukainen, professor i klimatologi skriver en replik på Sydsvenskans debattsida.

Svensk produktion av biodrivmedel kan nästan tiodubblas
[2013-07-08]
I en ny rapport drar ett antal svenska energi- och miljöforskare slutsatsen att en tredjedel av dagens användning av bensin och diesel kan ersättas med biodrivmedel, även med hållbarhetskriterier uppfyllda.

"Vi behöver en klimatplan som bryter ned sektorspolitiken"
[2013-06-26]
Den svenska förvaltningen behöver en färdplan som spänner över sektorsgränserna. Det gäller även finansdepartementet och näringsdepartementet , skriver professorerna Lars J Nilsson och Annica Kronsell vid Lunds universitet på Miljöaktuellts debattsida.

Nya affärsmodeller för hållbar konsumtion
[2013-06-25]
Sverige ligger i täten i världen när det gäller att återvinna och ta tillvara på energin i avfall. Men tillväxten och konsumtionen i samhället fortsätter att öka, liksom mängden avfall per person och år. I ett projekt finansierat av Formas studerar forskare vid Lunds och Göteborgs universitet hur vi kan reducera avfallet och hitta nya sätt att producera och konsumera.

Resebrev från klimatförhandlingarna i Bonn
[2013-06-12]
Just nu pågår FNs klimatförhandlingar i Bonn. Läs direktrapporten från Klimatinitiativets forskningskommunikatör Marianne Hall, som skriver om utsläppstak, klimatanpassning och mörkbruna träpaneler.

Fortsatt bidöd skapar problem
[2013-06-12]
Runtom i världen fortsätter bisamhällen att kollapsa vilket har lett till en regelrätt bidöd i flera länder. Bristen på bin kan skapa problem för jordbrukare som är beroende av bin för pollinering. Och redan idag hyr jordbrukare bin från biodlare för att pollinera grödorna. Hör mer i reportage från Sveriges Radio.

Miljövetarstudent till USAs hållbara städer
[2013-05-17]
Grattis till Miljövetarstudenten Julia Arvidsson på Lunds universitet som blivit utvald till REACT U.S.

Video: Den globala kolcykeln – förändrade förutsättningar kan förstärka växthuseffekten
[2013-05-10]
Seminarium med Markku Rummukainen SMHI och LU, Anders Ahlström, LU och Jenny Hieronymus, Stockholms universitet.

Massdöd av bin hotar jordbruket
[2013-05-07]
Det är inte bara honungsbiet vi ska vara rädda om. För att pollineringen av våra grödor, frukter och bär ska fungera behövs en mångfald av pollinatörer, skriver en rad forskare vid Lunds universitet i Göteborgs posten.

Acceptera osäkerhet vid beslut
[2013-04-22]
Även under osäkerhet finns mängder av sätt att ge vetenskapligt underbyggda svar på vilka åtgärder som kan lösa olika miljöproblem, skriver Ullrika Sahlin i en debattartikel i Sydsvenskan.

Luftfärd för framtidens klimat
[2013-04-22]
Helsingborgs dagblad rapporterar om en zeppelinare som stannat på Lungbyheds flygplats. Den ingår i EU-projektet Pegasos där Lunds universitet är en av deltagarna.

Mossornas giftighet gäckar forskare
[2013-04-19]
Mossor har en helt avgörande betydelse för kvävetillförseln i de vidsträckta nordliga skogarna. Forskare från bland annat Lunds universitet har i en ny studie undersökt sambandet mellan mossornas giftighet och deras kvävetillförsel. Resultaten visade sig förvånansvärt nog vara precis tvärtemot vad forskarna hade förväntat sig.

Vad händer med kolcykeln i ett varmare klimat?
[2013-04-15]
Möt Anders Ahlström, doktorand vid Lunds universitet, som förklarar hur kolcykeln fungerar - och vad som kan hända med kolupptaget i ett varmare framtida klimat.

Klimatkänsligheten fortsatt svårbestämd - men den globala uppvärmningen fortsätter
[2013-04-03]
Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, intervjuas i Vetenskapsradions Klotet. Den förra rapporten  från FNs klimatpanel IPCC kom 2007. Just nu pågår sammanställningen av nästa rapport där första delen, den som handlar om klimatsystemet, presenteras i Stockholm i september.

Skogsmarkens kol kommer främst från rötter och svampar
[2013-03-29]
Nya forskningsresultat vänder upp och ner på uppfattningen om hur kol inlagras i skogsmark. Det så kallade humuslagret i skogsmarken tycks byggas upp underifrån istället för ovanifrån.

Forskning om resurseffektivitet från energigrödor
[2013-03-25]
Under fyra år har hela nio forskare samarbetat kring resurseffektivitet i produktion av biogas från energigrödor. I studien har forskarna granskat om det ­exempelvis finns stora skillnader mellan grödor som kan bli aktuella i framtiden.

"Helt förnybart elsystem är möjligt – om viljan finns"
[2013-03-18]
I en debattartikel i GP den 12 mars skriver bland andra Lars J Nilsson, professor i Miljö- och energisystem vid LU, om möjligheterna att bygga ett långsiktigt hållbart elsystem med hjälp av solel, biomassa, vindkraft och dagens vattenkraft.

Större skördar med vilda insekter
[2013-03-10]
Tama honungsbin hotas i dag av sjukdomar, parasiter och kemikalier. Men för de vilda insekterna är utvecklingen ännu mer dramatisk. Och det får ännu större konsekvenser för människans matförsörjning.

Tema Klimat i Formas tidning Miljöforskning
[2013-03-08]
Formas tidning Miljöforsknings senaste nummer har temat Klimat. Bland andra intervjuas två lundaforskare, Henrik Smith och Markku Rummukainen, båda vid Centrum för miljö- och klimatforskning.

Klimatvinnare gör Norrland rikare
[2013-02-19]
En ny studie vid Lunds universitet avslöjar att Sverige har fått fler fågelarter på platser där det tidigare inte funnits så många arter. Mätningarna visar på tydliga förändringar i lokal artrikedom under kort tid. Främst är det i Norrland och fjällen som artrikedomen har ökat.

Minskad havsis rubbar balans hos växthusgaser
[2013-02-18]
Den omfattande minskningen av havsisen i Arktis orsakar kraftiga förändringar i balansen hos växthusgaser i atmosfären. Det visar en ny studie som forskare från bland annat Lunds universitet har gjort.

Twittra med en klimatforskare
[2013-02-04]
SVT Vetenskap gör under 2013 en satsning på klimatfrågan under hashtaggen #climatemonday. Bland annat kan man ställa frågor till klimatforskare. Först ut är Markku Rummukainen från Centrum för miljö- och klimatforskning, som svarar på frågor ikväll mellan kl 21 och 22.

”Klimatpanelen ska ge en balanserad bild”
[2013-02-04]
Markku Rummukainen, professor i klimatologi och biträdande föreståndare för Centrum för miljö- och klimatforskning intervjuas av DN och resonerar kring klimatkänslighet och de senaste årens avmattning av uppvärmningstrenden.

1800 sidor i världens första allsidiga globala energistudie
[2013-01-30]
Det är fortfarande möjligt att lösa världens energiproblem och samtidigt rädda klimatet, förbättra hälsan och stärka utvecklingen i de fattiga länderna. Men det kräver samordnade och genomtänkta satsningar som knyter samman alla dessa områden.

Klimatdebatt i Dagens Nyheter
[2013-01-29]
På DNs debattsidor pågick nyligen ett replikskifte som anknöt till Världsbankens rapport från i höstas, ”Turn down the heat, why a fourdegreeworld must be avoided”. Klimatforskare från Lund deltog.

Klimatkänsligheten - vad innebär senaste tidens forskningsrapporter?

[2013-01-28]
Frågan om klimatkänsligheten har på sistone diskuterats i media, inte minst med anledning av en norsk studie som publicerats på det norska forskningsrådets hemsida. Läs mer om denna studie samt om klimatkänsligheten i allmänhet.

Skogsforskning på hög nivå inom ICOS

[2013-01-11]
En omfattande forskningssatsning på  klimatmätningar, ICOS, ska kartlägga växthusgaser över hela Europa. Nyligen invigdes den svenska delen av projektet.

"Landskapet har andra värden än livsmedelsproduktion"
[2013-01-08]
Henrik Smith, föreståndare för Centrum för miljö- och klimatforskning i replik på DN Debatt om trygg livsmedelsförsörjning, mångfald och ekosystemtjänster.


Fler artiklar...

 

   

   


Tillbaka

Innehållsansvarig: Anna Kristiansson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Centrum för miljö- och klimatforskning

Uppdaterad: 2014-09-12

Vad vill du läsa om?

Vad skulle du vilja läsa om eller göra på Klimatportalen? Tipsa oss!

Kontakt

Anna Kristiansson
Kommunikatör 
Tel: 046 - 222 9312, 0703-592609
Anna.Kristiansson@cec.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00