KurserAlla kurser som finns med här innehåller utbildning om klimatet men hur stort inslaget är varierar. Vill du ha mer information, kontakta studievägledare eller ansvarig institution så hjälper de dig.

 

Grundläggande behörighet

 

Ekonomisk historia: Tillväxt och miljö
Geologi: Klimat- och miljöhistoria i ett geologiskt perspektiv
Geologi: Vårt klimat förr, nu och i framtiden

Naturgeografi: Samhället och klimatförändringen

 

Förkunskaper krävs

 

Arkitektur och byggd miljö: Urbant klimat och hållbar utveckling av byggd miljö

Berggrundsgeologi: Sedimentbassänger, paleoklimatologi och stratigrafi
Fysik: Kontroversiella samhällsfrågor i gymnasiefysiken
Geologi: Klimatologi och geomorfologi
Kvartärgeologi: Kvartär klimat- och glaciationshistoria
Kvartärgeologi: Paleoekologisk metodik och miljöanalys
Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik
Miljövetenskap: Klimatförändringen, vetenskap och samhälle
Miljövetenskap: Klimatpolitik, samhällsstyrning och kommunikation
Miljövetenskap: Klimatstrategiska metoder
Miljövetenskap: Samhällsplanering med klimatperspektiv
Naturgeografi: Ekosystemanalys
Naturgeografi: Ekosystemhydrologi
Naturgeografi: Ekosystemmodellering
Naturgeografi: Global ekosystemdynamik
Naturgeografi: Introduktion till jordens miljö
Naturgeografi: Klimatförändringen och dess miljöeffekter
Naturgeografi: Klimatsystemet
Naturgeografi: Natur och miljöarbete i samhället
Naturgeografi: Växthusgaser och kolets kretslopp

Statsvetenskap: Environmental Governance
Statsvetenskap: The Politics of the Environment and Sustainable Development 

 

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Ulrika Jönsson-Belyazid
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Centrum för miljö- och klimatforskning 

Uppdaterad: 2011-10-21

Föreläsning pågår
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00