ProgramAlla kurser som finns med här innehåller utbildning om klimatet men hur stort inslaget är varierar. Vill du ha mer information, kontakta studievägledare eller ansvarig institution så hjälper de dig.


Grundutbildningar


Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik (inriktning mot klimatologi)
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap           
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik (inriktning mot miljö, risk och klimat) 

Mastersutbildningar

 

Atmosfärvetenskap och biokemiska kretslopp
Environmental Studies and Sustainability Science
Masters Programme in Environmental Management and Policy

Geologi                                                               Miljövetenskap, Globala kretslopp och klimat
Naturgeografi och ekosystemanalys (flera inriktningar mot klimat)
Sustainable business leadership
Tillämpad klimatstrategi

 

 

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Ulrika Jönsson-Belyazid
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Centrum för miljö- och klimatforskning 

Uppdaterad: 2011-09-22

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00