Nyheter år 2012

Debatt: Så kan energismarta kommuner spara tre miljarder
[2012-12-18]
För låga ambitioner för energieffektivisering i den offentliga sektorn, menar bland annat professor Lars J Nilsson, Lunds universitet i en debattartikel i tidningen MiljöAktuellt.  

Direktrapport från FNs klimatförhandlingar i Doha:
Den privata sektorn och klimatförhandlingarna 

[2012-12-06]
Ny rapport från Terese Göransson, masterstudent, Tillämpad klimatstrategi, i Doha på klimatförhandlingarna.

SWECOs studentpris till lundastudent
[2012-12-04]
Miljövetarstudenten Mia Pantzar får SWECOS Studentpris för sitt examensarbete ” Sustainable Urban Mobility”. I uppsatsen visar hon hur smarta telefoner kan bidra till ökat miljömedvetet resande i städer.  

Klas Eklund ny ledamot i IVA
[2012-12-03]
Klimatinitiativet gratulerar Klas Eklund, ny ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Klas Eklund är adjungerad professor vid Ekonomihögskolan och programstyrelseledamot i Mistra-SWECIA.  

"Från Svalbard till Lesotho"
[2012-12-03]
Lundaforskaren Jonas Åkerman intervjuas i Skånes Fria tidning: Jonas Åkerman har varit med och utvecklat halkvarningssystem i Bulltofta, stöttat övergången till marknadsekonomiskt jordbruk i Zambia och motbevisat geologiska ”sanningar” i Arktis. Nu hoppas han att fler ska rösta för en bättre miljöpolitik.” 

Direktrapport från FNs klimatförhandlingar i Doha:
Om öppna och stängda möten, viskande i korridorerna och sidoevents

[2012-11-30]
Ny rapport från Terese Göransson, masterstudent, Tillämpad klimatstrategi, i Doha på klimatförhandlingarna.

Forskningen och förhandlingarna - lundaforskare på Miljödepartementets blogg, direkt från Doha
[2012-11-28]
FN:s klimatförhandlingar (COP18) pågår för fullt i Doha, Qatar. Med i den svenska delegationen finns Markku Rummukainen, koordinator i klimatfrågor på SMHI och klimatforskare på Lunds universitet. Idag skriver han på Miljödepartementets blogg.

Start för FNs klimatförhandlingar - vad står på agendan?
[2012-11-26]
Idag måndag 26 november startar FN:s klimattoppmöte, COP18, som denna gång äger rum i Doha, Qatar. Jakob Skovgaard, statsvetare från Lunds universitet svarar på frågor om läget inför förhandlingarna och vilka de viktigaste frågorna är.

Direktrapport från FNs klimatförhandlingar i Doha:
Förväntningar, förberedelser och paradoxer

[2012-11-25]
Terese Göransson, Student, Masterprogrammet i Tillämpad klimatstrategi och förstagångsdeltagare i COP, skriver om sina intryck och upplevelser från Doha.

Risk för fyragradig ökning av jordens medeltemperatur - vad innebär det?
[2012-11-20]
Nyligen kom en rapport från Världsbanken som handlar om vilka effekter en fyragradig ökning av jordens medeltemperatur skulle kunna ge. Lennart Olsson, klimatforskare vid Lunds universitet, svarar på frågor om rapporten i Svenska Dagbladet.

Första disputationen i Miljövetenskap
[2012-10-14]
I fredags den 12/10 försvarade Georg Andersson sin avhandling Effects on Farming Practice on Pollinators and Pollination across Space and Time.  

Arter kan vara mindre specialiserade i tropikerna
[2012-10-05]
Ekosystemtjänster som pollinering och fröspridning är mindre sårbara i tropikerna än i tempererade klimat. Det framgår av ny forskning från bland annat Lunds universitet. Det överraskande resultatet visar att specialiseringen av interagerande växter och djur minskar ju närmare ekvatorn de lever.  

Sjöar reagerar olika på varmare klimat
[2012-10-03]
Ett varmare klimat i framtiden kommer att få olika effekt i sjöarna. Forskare från Lunds universitet kan nu förklara att klimatförändringarnas effekter beror på vilka organismer som dominerar i sjön. Algblomningarna kommer att öka, särskilt vad gäller de giftiga blågröna algerna.  

Invigning av Svenska ICOS
[2012-09-28]
Idag har invigningen av Svenska ICOS gått av stapeln vid mätstationen utanför Norunda. Det är en ny internationell infrastruktur för klimatrelaterad forskning som kommer vara del av ett europeiskt nätverk. 

Pressinbjudan: Koll på klimatet via höga master, invigning av Svenska ICOS i Norunda
[2012-09-26]
Svenska ICOS är en ny internationell satsning på klimatrelaterad forskning som kommer att vara en del av en allomfattande europeisk infrastruktur i världsklass. På fredag den 28/9 invigs Svenska ICOS vid mätstationen i Norunda. 

Kampen om marken skärps i snabb takt
[2012-09-17]
Allt ska jordens begränsade ytor räcka till för: mat till snart nio miljarder människor, föda åt våra köttdjur, bränsle till våra bilar, skog till vårt papper, bomull till våra kläder. Dessutom ska helst jordens skogar lämnas orörda för att stabilisera klimatet. Humanekologen och ekonomen Kenneth Hermele lägger i dagarna fram en avhandling vid Lunds universitet där han visar att kampen om marken just nu skärps i snabb takt.  

Direktsänd debatt om klimat och global uppvärmning den 5 september
[2012-09-05]
Världsfattigdom och klimat står på agendan när Institute for International Economic Studies, vid Stockholms universitet, samlar världsledande ekonomer på en internationell konferens 5-8 september. Idag, 5 sep, kl 15.50 har du möjlighet att se en öppen paneldiskussion kring frågan "How Can We Solve the Problem of Global Warming?". Debatten direktsänds via videolänk och det finns möjlighet att ställa frågor via chat.

”Klimatfrågan kräver en ny global etik”
[2012-08-13]
Klimatfrågan kan inte lösas av enbart ny teknik. Vi behöver också diskutera på vilka grunder vi tar oss rätten att försämra livsbetingelserna för redan fattiga människor och kommande generationer genom att släppa ut stora mängder växthusgaser. Debattartikel i Göteborgs-Posten.

Forskare varnar för konstgjord andning i Östersjön
[2012-06-28]
Tekniska åtgärder till havs för att minska syrebristen i de djupa delarna av Östersjön bör överges. Det anser lundaprofessorn Daniel Conley, som nu varnar för de outforskade effekterna av att blanda ner syrerikt vatten till havsbottnarna.  

Rapport från Rio +20 - framsteg eller bakslag?
[2012-06-26]
Den 20-22 juni ägde FN:s konferens om hållbar utveckling rum i Rio de Janeiro, Brasilien. Rio +20 mötet samlade omkring 42000 representanter...

"Framtidens Sverige blir regnigare"
[2012-06-24]
Med ett förändrat klimat blir Sverige både varmare och blötare. Markku Rummukainen, professor i meteorologi vid Lunds universitet och klimatsamordnare på SMHI i Norrköping berättar i DN om nya klimatscenarion och årets regnrekord i Stockholm.

Landgrabbing – när den bördiga jorden blir en handelsvara
[2012-06-21]
I spåren av ökande livsmedelspriser, ökande efterfrågan på bioenergi, och en global ekonomi som närmar sig det kaotiska, har en ny global trend vuxit fram. Investerare har börjat behandla jordbruksmark som en handelsvara bland andra och som ett objekt för spekulation.

Pressinbjudan: Sot – en workshop om hälsa, klimat, policy och teknik
[2012-06-14]
Hur farligt är sotet för människors hälsa? Hur bra kan vi uppskatta sotets effekt på jordens klimat? Finns det risk för att biobränslen orsakar ökande utsläpp av sot? Det här är några av frågeställningarna som kommer tas upp under en workshop i Lund den 18-20 juni... 

Väst värstingen i regnskogen
[2012-06-12]
De senaste åren har det dykt upp en mängd olika projekt som ska rädda regnskogen från skövling. Man kan köpa en bit skog eller betala jord­ägarna en summa pengar för att de inte ska hugga ner den. Men hur effektiv är metoden för att bromsa växthuseffekten när det egentligen är västvärldens hejdlösa konsumtion som är boven i dramat?

”Landsbygdsministern har fel – kalhyggen inte klimatsmarta”
[2012-05-30]
Klimatforskare vid Lunds universitet debatterar skogsskötsel och dess klimateffekter på DN debatt.

Hållbarhet i fokus under Planet Lund
[2012-05-16]
Många forskare deltar i seminarier och i olika aktiviteter runt om i Lund under hållbarhetsfestivalen Planet Lund, som pågår just nu. 

Framtidsmmissionen om grön ekonomi, grön tillväxt, och Sveriges roll i det internationella klimatarbetet
[2012-05-02]
Petter Hojem, ämnessakkunnig för Regeringens Framtidskommission och utredare inom den del som har rubriken ”Grön tillväxt" besökte under våren Centrum för miljö- och klimatforskning. Klimatinitiativet passade på att få en pratstund om grön ekonomi, grön tillväxt och hur Sverige kan påverka de globala utsläppen av växthusgaser.


Konferens med hållbarhet i fokus

[2012-04-20]
Under tre dagar, den 18-20 april, har 200 miljö- och klimatforskare från hela världen träffats i Lund på Earth System Governance konferensen. Det grundläggande temat är hållbarhet, men precis som under Rio-konferensen spelar demokrati- och rättvisefrågorna en särskild roll i lundakonferensen.

200 miljöforskare i Lund ger inspel till Rio+20
[2012-04-18]
Just nu befinner sig runt 200 samhällsvetenskapliga miljöforskare i Lund för att diskutera och ge inspel till Rio+20, FN:s toppmöte om hållbar utveckling som går av stapeln i Brasilien i juni. 

Lunds universitet representerat i miljöforskningsberedningen

[2012-04-13]
Henrik Smith, föreståndare för Centrum för Miljö- och Klimatforskning, har tagit plats i Miljöforskningsberedningen.  

”Därför måste Sverige betala av på sin klimatskuld”
[2012-03-28]
Två humanekologer vid Lunds Universitet, Alf Hornborg och Rikard Warlenius, skriver en replik på DN Debatt.

Klart för ny klimatmast utanför Perstorp
[2012-03-27]
Det europeiska samarbetsprojektet ICOS där lundaprofessorn Anders Lindroth koordinerar den svenska delen har nu fått bygglov för ännu en klimatmast.

Sju åtgärder för att skydda planeten
[2012-03-16]
Efter andra världskriget skapades FN och andra internationella organisationer som skulle avvärja framtida kriser. Nu hotas världen av en klimatkris som kan förändra livets villkor på ett oåterkalleligt sätt. Klimathotet kräver starka och effektiva motåtgärder, och därför måste de internationella beslutssystemen och regelverken göras om än en gång. Det skriver en stor grupp miljö- och samhällsvetare från hela världen i tidskriften Science.

Vädret i framtiden: Fler värmeböljor, kraftigare regn och svårare torka
[2012-03-04]
Under det närmaste århundradet kan vi vänta oss ett varmare klimat med mer extrema vädersituationer. Värmeböljorna blir fler, varmare och mer långvariga, medan köldknäpparna blir mer sällsynta. Även de extrema nederbördsmönstren kommer att förändras, med kraftigare skyfall och översvämningar på vissa ställen, samtidigt som andra platser kan komma att drabbas av svårare och längre perioder med torka.

Ekologiska jordgubbar pollineras bättre
[2012-02-29]
Det är inte bara den biologiska mångfalden som gynnas av ekologiska odlingsmetoder, även ekosystemfunktionen pollinering tycks påverkas positivt.  

"Mast med koll på växthusgaser"
[2012-02-28]
Runt om i Sverige och världen pågår mätningar av växthusgasflöden från olika ekosystem med hjälp av höga master utplacerade bland annat i skogar, på myrar och över gräsmarker.

Sothotet - hur farligt är det?
[2012-02-13]
Sot har följt människan genom alla tider, men det är inte förrän nu vi har insett att det leder till allvarliga problem för vår hälsa och för jordens klimat, säger Erik Swietlicki. Han är forskare i kärnfysik och leder ett initiativ inom Lunds universitet för att samordna forskningen om sot.

"Vi vill att de naturvårdande myndigheterna bestämmer sig"

[2012-02-13]
Länsstyrelsen har uttryckt tveksamhet inför Vellinge kommuns förslag att skydda Näset mot erosion och översvämningar genom att bygga jordvallar utmed delar av kusten och fylla sand på stränderna.

Prislapp på naturkapital: Hur mycket är en mask värd?
[2012-02-10]
Efter år av svalare intresse har nu både ­jordbrukare och EU-politiker börjat lyssna på allvar på forskningsresultaten. Knepet är helt enkelt att kommunicera på mottagarens villkor. Biologiprofessor Katarina Hedlund och hennes kollegor har börjat sätta prislappar på naturens eget kapital.

43 miljoner till Lunds etanolforskning
[2012-01-26]

Alltsedan 1970-talet finns internationellt framstående etanolforskning i Sverige och då framförallt vid Lunds universitet. Under den kommande fyraårsperioden satsar nu Energimyndigheten 43 miljoner på forskningen i Lund.

Klimatanpassning svår för Europas fåglar

[2012-01-12]
Under de senaste 20 åren har klimatet i Europa blivit allt varmare. Fågelarter och fjärilar som trivs i kallare temperaturer skulle därför behöva flytta norrut. Men de har svårt att hinna anpassa sig till det varmare klimatet.

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-08

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00