Lena Neij får Unescoprofessur


[2011-03-07]

Lena Neij, professor vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet, har tilldelats en Unescoprofessur för sitt arbete kring uthållig utveckling, miljöpolicy, energi och renare produktion.
– Det känns verkligen jätteroligt, säger hon.

Unescoprofessurer delas ut av FN-organet Unesco för att främja forskning inom Unescos verksamhetsområden och utbyte av kunskap mellan lärosäten i olika länder. I Sverige är professurerna i hög grad inriktade på de områden som svenska Unescorådet prioriterar, som utbildning för hållbar utveckling och kapacitetsbyggande i fattiga länder. Konkret innebär professuren att Unesco officiellt erkänner ett forskningsprojekt eller forskningsområde vid ett lärosäte.
– Professuren innebär inget ekonomiskt stöd utan är en utmärkelse som kan användas i olika sammanhang, till exempel för att synliggöra vår verksamhet i Sverige och internationellt, säger Lena Neij.

Forskar kring omställning till hållbara energisystem

Lena Neijs forskning handlar om hur samhället skaFoto på Lena Neij kunna anpassas till klimatförändringen och ställas om till ett energisystem som är hållbart. Fokus ligger på energieffektivisering, hållbart byggande och boende, kommersialisering och spridning av ny energiteknik samt utveckling av styrmedel och strategier. Vid institutet bedrivs även tvärvetenskaplig forskning om hållbar utveckling i ett bredare perspektiv.

Utbildar människor i fattiga länder

Men Lena Neij tror att institutets utbildningar var minst lika viktiga som forskningen vid tilldelningen av professuren.
– Vi har flera utbildningsprogram inom hållbar utveckling som är gratis och vänder sig till människor i fattiga länder. Hittills har vi till exempel utbildat 10 000 personer i hållbar utveckling genom vårt så kallade ”Young Masters” program, berättar Lena Neij.
”Young Masters” programmet är en nätbaserad utbildning för unga människor (16-18 år) och fokuserar på ämnesområden som rör uthållig utveckling och förebyggande miljöstrategier. Det är helt gratis och tillgängligt för skolor i hela världen. Hittills har studenter från 113 olika länder deltagit i programmet.

Nätbaserade program lockar kvinnor

Ett annat program är ”Energy for sustainable development” (Energi för hållbar utveckling). Det riktar sig till yrkesverksamma som vill lära sig mer om klimat och energi. Även detta program är nätbaserat.
– Att man inte behöver resa någonstans gör att vi får med många fler kvinnor än vad vi annars skulle få, säger Lena Neij.
Intresset för programmet har varit mycket stort i bland annat Kina.

Lena Neij är en av fem svenska Unescoprofessorer. Förutom Lena Neij har ytterligare en lundaforskare, Merle Jacob, professor vid Forskningspolitiska institutet, en Unescoprofessur inom området forskningsförvaltning och innovationssystem.
Ulrika Jönsson Belyazid

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-01-08

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00