Klimatstrateger med klimatskepticism på schemat


[2011-04-12]

Föreläsningssalen ligger i mörker. Dov musik fyller rummet och på den stora vita duken blixtrar professorer, politiker och före detta miljöaktivister förbi. I snabba korta repliker uttrycker de sin skepsis över den globala uppvärmningen och klimatförändringen. Plötsligt sjunker tempot, musiken ljusnar och på duken glider vackra naturbilder förbi. Vädret har alltid förändrats och det är helt naturligt, förklarar berättarrösten med trovärdig stämma. Det är filmvisning på mastersprogrammet ”Tillämpad klimatstrategi”, ett av Lunds universitets allra senaste tillskott i programutbudet.

Emil Levin, Joakim Lindblad, Sebastian Johansson, Terese Göransson och Henrik Westregård är några av studenterna på mastersprogrammet. Filmen de just har sett heter ”The great global warming swindle”, och ifrågasätter om det verkligen finns vetenskaplig konsensus kring att människan ligger bakom den globala uppvärmningen.
– Det är lätt att bli övertygad av filmen, säger Emil Levin.
De andra nickar instämmande och alla är eniga om att det krävs en hel del bakgrundskunskaper för att kunna genomskåda filmen.
– Vi har ju precis läst om detta och man känner att fakta inte stämmer men det är svårt att sätta fingret på exakt vad som är fel, säger Joakim Lindblad.
En livlig diskussion utbryter, där allt från faktafel och forskarurval till hur man har utnyttjat de klassiska dokumentärfilmsgreppen för att förstärka filmens trovärdighet dryftas.

Några studenter på klimatmastern


Några av de studenter som läser på programmet "Tillämpad klimatstrategi".

 

Många olika bakgrunder

Den mångfacetterade diskussionen reflekterar i mångt och mycket studenternas blandade bakgrund. Bland mastersstudenterna på programmet finns nämligen allt från ekonomer, jurister och statsvetare till miljövetare och naturgeografer. Maj-Lena Linderson är programansvarig för ”Tillämpad klimatstrategi”.
– Det som är unikt med det här mastersprogrammet är att man kan ha en kandidatexamen i vilket ämne som helst. Syftet är att man ska utnyttja den kunskap man redan har inom ett visst ämnesområde och försöka länka ihop den med den nya kunskap inom klimatområdet som man tillägnar sig genom programmet, säger hon.

Ledordet är tvärvetenskap.
– Vi har en fantastiskt bred kompetens vad gäller klimatfrågorna här vid Lunds universitet och den försöker vi utnyttja, säger Maj-Lena Linderson.
Det innebär att studenterna under programmets gång får möta lärare från alla fakulteter, och många av institutionerna, vid universitetet.

Tvärvetenskapen viktig vid valet av program

För Sebastian Johansson var det tvärvetenskapliga perspektivet en av de absolut viktigaste faktorerna när han valde program förra våren.
– Det som lockade mig var att programmet täcker alla aspekter av klimatproblematiken vilket ger ett bredare perspektiv på klimatfrågan, säger Sebastian Johansson och hänvisar till att undervisningen har handlat om allt från filosofisk-etiska perspektiv på risker till den organiska kemins betydelse i klimatfrågan.
– Så bredden har definitivt motsvarat förväntningarna, säger han och får medhåll av de andra i gruppen.

Men inget gott som inte har något ont med sig.
– Det blir lite snurrigt ibland med alla olika lärare, säger Henrik Westregård.
Joakim Lindblad håller med och menar att det är ett problem att lärarna inte finns i samma hus. Man springer liksom inte bara på sin lärare och kan fråga om saker och ting. Och uppföljningen av projekt och seminarier kan det bli lite si och så med. Därför vänder sig studenterna oftast till varandra.
– Men det är ju i sig en god erfarenhet inför arbetslivet. Man lär sig att våga fråga varandra och man får träning i att förklara det man själv kan så att andra förstår, säger Sebastian Johansson.
Och fördelarna med att ha många olika lärare överväger absolut nackdelarna tycker de. Lärarna är engagerade och inspirerande, och de har fått prova på flera, för många av dem nya, undervisningsformer.
– Förutom filmvisningen har vi till exempel gjort exkursioner och spelat rollspel, berättar Emil Levin.

Arbete från lokal till global nivå

Tanken är att studenterna efter examen ska kunna arbeta med samhällsplanering och klimatfrågor på lokal såväl som regional och nationell nivå. Andra tänkbara yrkesvägar är som konsult eller sakkunnig. Men alla behöver inte heller bli klimatstrateger, menar Maj-Lena Linderson.
– Det behövs människor med klimatkompetens inom alla yrkeskategorier och på alla nivåer i samhället.

Studenterna själva drömmer om både det ena och det andra.
– Jag är nöjd om jag får ett arbete som klimatstrateg på kommunal nivå, säger Sebastian Johansson. Terese Göransson håller med. Henrik Westregård, och Joakim Lindblad, däremot, vill gärna se mer av världen. Henrik Westregård ser sig själv som konsult med bas i Öresundsregionen men med uppdrag världen över, medan Joakim Lindblad gärna skulle arbeta med att ta fram anpassningsstrategier i fattiga länder.
 

En yrkesutbildning som ger praktiska kunskaper

För att studenterna ska bli attraktiva på arbetsmarknaden fästs stor vikt vid de praktiska kunskaperna, särskilt under utbildningens andra hälft.
– Vår målsättning är att förse studenterna med verktyg som de kan använda i arbetslivet, säger Maj-Lena Linderson och menar att den bästa beskrivningen på programmet är ”en slags yrkesutbildning”, något som skiljer den från många andra mastersprogram eftersom dessa i större utsträckning är forskarförberedande.

Studenterna själva tror att just benämningen klimatstrateg är något som kommer att vara mycket användbart för dem i jakten på arbete. Det namnet säger nämligen mycket mer än de bredare beteckningar (miljövetare, naturgeograf, statsvetare med flera) som förekommer i deras kandidatexamina.

De skulle definitivt rekommendera programmet till sina vänner, åtminstone de som är intresserade av tvärvetenskap.
– Det finns en del barnsjukdomar i och med att det är ett nytt program. Men om jag fick chansen att välja skulle jag välja detta igen. Så bra är det, avslutar Sebastian Johansson.
Ulrika Jönsson Belyazid

Mer information om mastersprogrammet ”Tillämpad klimatstrategi”

 

FAKTA: Tillämpad klimatstrategi

Tillämpad klimatstrategi är ett nytt mastersprogram som ges vid Lunds universitet och startade hösten 2010. Den riktar sig till alla med en kandidatexamen som vill arbeta med klimatfrågor på lokal, regional eller nationell nivå. Utbildningen är tvåårig och tar ett tvärvetenskapligt grepp på klimatfrågan. Det första året består av obligatoriska kurser inom olika delar av ämnesområdet klimat. Det andra året börjar med två valfria kurser, där man antingen kan fördjupa sig ytterligare inom klimatområdet eller läsa fördjupningskurser inom sitt eget ämnesområde, och avslutas med ett examensarbete. Utbildningen är den första och enda i sitt slag i Sverige. Undervisningen sker på svenska. Idag läser tolv studenter på programmet men det finns möjlighet att ta emot cirka 30 studenter.

 

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2011-06-12

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00