Professional Education for Astra Zeneca

Aktuella områden

Kontakta: Mirka Fahlander, tfn 046-22207 77

- Apotek, Medicinteknik, Materialteknik, Risk Management   

- Biotech, Life Science, Livsmedelsteknik, Sjukvård 

- Säkerhet, hälsa och miljö, Miljöforskning, Undervisning, Informationsteknik, Turism  - Ekonomi och management, Lean Sigma, Arbetsmiljö

KPU för fd AstraZeneca-anställda 

Lunds universitet anordnar genom Lund University Commissioned Education (LUCE) en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) till ämneslärarexamen för fd-AstraZeneca-anställda med start den 3 september 2012. Utbildningskostnaden finansieras genom den Europeiska Globaliseringsfonden (EGF) och administreras av Arbetsförmedlingen. Man behöver vara inskriven vid Arbetsförmedlingen för att få utbildningen betald. Med erforderliga studier i högskoleämnen bakom sig är man klar för lärarexamen efter två terminer inkl praktik. För mer information hör av dig till mirka.fahlander@education.lu.se. För att ansöka till utbildningen skicka dina fullständiga handlingar, examensbevis, kursbevis samt gymnasiebetyg i pappersformat och vidimerat (ett namn räcker) till:
Joanne Hurman, LUCE
Lund universitet
Box 117
221 00 Lund

Välkommen med din ansökan!

Påbyggnad av Apotekarexamen med start den 12 mars 2012

Lunds universitet erbjuder en påbyggnad till apotekarexamen för kemister och biologer med planerad start den 12 mars 2012.
När det gäller AZ uppsagda/varslade så finansieras utbildningskostnaden genom den europeiska Globaliserings-fonden och administreras av Arbetsförmedlingen.

I länken Behörighetskrav (nedan) står det mer om vilka krav som man behöver uppfylla samt vad man behöver göra för att komplettera.

Om man har ett godkänt examensarbete/självständigt arbete som svarar mot minst 20 veckors utbildning kan det tillgodoräknas. Det kan innebära att man är klar för examen efter fyra terminer.

De som är intresserade ska skicka sina fullständiga handlingar, examensbevis, m.m. i pappersform och vidimerat till: Mirka Fahlander, Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.

Behörighetskrav

Egen inventering

Apotekarprogrammet

Utbildningskatalog kurser

Affärsmannaskap för naturvetare, 7.5 hp

Biomedicinsk laboratorievetenskap (BMA), 60 hp

Kursplan
Praktisk information och kursavgift
Anmälan

Inköpsstrategier i företag och förvaltning

 

Klinisk farmaci och farmakoterapi, 12 hp 

Praktisk information och kursavgift
Anmälan

Mikrobiologi och immunologi, 13.5 hp

 

Praktisk information och kursavgift
Anmälan

Projektledning för naturvetare, 15 hp

 

 

 

 

 

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-02-06

granslosa mojligheter
Fler utbildningar


Välkommen till Lunds universitets Professional Education, utbildningar för yrkesverksamma,

Sök i vår utbildningsdatabas

 

Intresseanmälan

Är du intresserad av någon annan utbildning?

Maila dina uppgifter till någon av oss och ange vilken utbildning, så kontaktar vi dig snarast.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00