Ny forskarskola med fokus på klimat, biologisk mångfald och ekosystemtjänster

 

[2011-05-24]

I augusti startar ClimBEco, en ny tvärvetenskaplig forskarskola kring klimat, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Målet med forskarskolan är att ge ett perspektiv som spänner från naturvetenskaplig förståelse av naturliga processer till förvaltning av resurser i en föränderlig värld.

-Vårt mål är att skapa en utbildningsmiljö som bidrar till existerande forskarutbildningar med både bredd och djup, med intressanta kurser inom bland annat Earth system science modellering, interaktioner mellan vegetation och atmosfär, och biodiversitet inom jord- och skogsbruket, säger Anna Ekberg, forskare och koordinator för ClimBEco. Anna Ekberg, forskarskolekoordinator

Den tvååriga forskarskolan kommer bestå av en traditionell kunskapsdel med kurser, seminarier och årliga möten som kombineras med mentorskap, nätverkande och personlig utveckling.

-Förutom den faktiska kunskapen vill vi också ge doktoranderna möjlighet att delta i ett mentorprogram som kommer fokusera på att skapa och stärka personliga nätverk, karriärplanering och även personlig utveckling, säger Anna Ekberg.

 

Varför är den här forskarskolan viktig?
 
-Vi lever i en värld där förutsättningarna för vår livsstil håller på att  förändras i takt med de globala klimatförändringarna. För att kunna greppa hur detta påverkar oss på olika sätt krävs att specialiserade forskare från olika vetenskapsgrenar ges möjlighet till kommunikation och samarbete. Från de enskilda forskarna krävs dessutom en inre styrka och medvetna karriärval för att uppnå forskningsresultat av hög kvalitet. Inom ClimBEco kommer det att finnas möjligheter för de medverkande doktoranderna att utvecklas på alla dessa plan, säger Anna Ekberg.

ClimBEco finansieras av två av Lunds universitets strategiska forskningsprogram: BECC och MERGE. Sista ansökningsdag till forskarskolan är den 1 juni 2011.
Anna Kristiansson

 

ClimBEco Graduate Research School, läs mer om forskarskolan här

BECC - Biodiversitet och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat - är ett samarbete mellan Lunds universitet och Göteborgs  universitet.

MERGE – Modellering av jordens klimatsystem, med fokus på vegetation och terrestra ekosystem – är ett samarbete mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet, Rossby center/SMHI, Linnéuniversitetet, Chalmers och KTH. 

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-01-08

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00