Studentenkät – vad hände efter LUMES?


[2011-06-11]

Under veckan som gick fanns drygt 200 studenter från mastersprogrammet LUMES på plats i Lund för att delta i en tre dagar lång alumnikonferens. LUMES är ett av de program vid Lunds universitet som behandlar klimat-, miljö- och hållbarhetsfrågor. På konferensprogrammet stod allt från klimatpolitik och systemanalys till möjliga karriärvägar. Vi passade på att fråga några av studenterna var i yrkeslivet de hamnat efter avslutat LUMES-program.


Frågor:
1. Vad arbetar du med nu?
2. Hur har LUMES hjälpt dig nå dit du är idag?
3. Vad var det mest värdefulla du lärde dig under LUMES-tiden?
4. Vilket/vilka råd skulle du ge den som funderar på att gå LUMES?

 

Yujing LiYujing Li, 36 år
Kommer från Kina och gick LUMES 1999-2000.


1. Jag arbetar som forskare vid Institutionen för miljö- och byggteknologi vid Lunds universitet.
2. Jag fick en bra tvärvetenskaplig grund att stå på inför doktorandstudierna.
3. Att våga prova vad som helst.
4. Om du är intresserad av tvärvetenskap är LUMES rätt program för dig.
 

Oleg Izyumenko Oleg Izyumenko, 32 år
Kommer från Ryssland och gick LUMES 2006-2008.

1. Jag organiserar kampanjer. Har bland annat varit med och organiserat den globala kampanjen ”350.org” och är nu chef för företaget ”Wake-up call”.
2. Jag fick väldigt många idéer under tiden på LUMES. Dessutom gav det mig analytiska färdigheter och förmåga att tänka systematiskt.
3. Att fråga mig själv varför jag vill förändra världen och vilka etiska aspekter som ligger bakom.
4. Inspirera andra! Sprid idéen om förändring!

 

Noriko SakamotoNoriko Sakamoto, 39 år
Kommer från Japan och gick LUMES 2004-2005.


1. Jag är kommunikationschef för en organisation som heter ”Japan for sustainability”.
2. Det gav mig en omfattande kunskap om hållbarhet, just det som min organisation arbetar med.
3. Eftersom studenterna kom från många olika platser i världen och hade väldigt olika bakgrund lärde jag mig att prata med alla slags människor. Jag blev en världsmedborgare, något som jag nu har nytta av i mitt arbete.
4. Vad är det viktigaste för dig i din karriär? Välj sedan kurser utefter det.


 

Marina KreugerMarina Kreuger, 31 år
Kommer från Brasilien och gick LUMES 2004-2005.

1. Jag arbetar med slöjd och hantverk.
2. Det fick mig att förstå vad som är viktigt för mig. Det gjorde mig nyfiken att prova nya saker vilket resulterade i att jag vågade kliva av den utstakade banan.
3. Jag fick ett mer holistiskt synsätt på miljöproblem.
4. LUMES öppnade mitt hjärta och mitt sinne. Att gå programmet var ett av de bästa val jag har gjort i mitt liv.

 

 

Christoph WolfseggerChristoph Wolfsegger, 33 år
Kommer från Österrike och gick LUMES 2004-2005.


1. Jag är programansvarig för en klimat- och energifond i Österrike.
2. Min ekonomiska grundutbildning kombinerades genom LUMES med förbättrade kunskaper inom energiområdet. Det gav mig ett jobb i Bryssel som i sin tur gav mig tillräckligt med erfarenhet för att få jobbet som programansvarig för fonden.
3. Att allting hänger ihop och att det inte finns bra och dåliga åsikter, bara olika åsikter.
4. Det är det bästa jag har gjort. Så gå LUMES du också!

 

Totalt har närmare 500 studenter gått LUMES genom åren. De kommer från 91 olika länder.

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2011-06-12

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00