Checklista för din ansökan om och rapportering av bidrag för Erasmus personalfortbildning

 

Ansökan


Utskriven och underskriven ansökningsblankett


Ansökningsblankett

Skriv ut ansökan, skriv under den och få den undertecknad av avdelningschef/prefekt/motsvarande.


Erasmus Training Programme 

Erasmus Training Programme 

Fyll i den i samråd med kontaktpersonen på mottagande organisation. Dokumentet ska fyllas i på engelska och utförligt beskriva innehållet i personalmobiliteten: de övergripande målen, aktiviteter och förväntat resultat med resan. Det är mycket viktigt att du förklarar hur mobiliteten agerar fortbildning för dig i relation till dina arbetsuppgifter. Det är även bra om du kan bifoga en planering för vistelsen som du upprättat tillsammans med värdinstitutionen.

Skriv ut dokumentet, signera det och se till att få den underskriven av avdelningschef/prefekt/motsvarande. Ditt Training Programme skall även vara underskrivet av mottagande organisation vid ansökningstillfället. För att förenkla processen med värdinstitutionens signatur kan du vid ansökningstillfället skicka en skannad kopia förutsatt att du vid hemkomst och rapportering översänder ett training programme med värdinstitutionens signatur i orginal. 

Notera att du endast kan besöka en organisation per mobilitet!

Skicka den kompletta ansökan före avresa till Erasmus personalfortbildning, Externa relationer, HS 27.

Att tänka på före avresa

  • Försäkring. Din institution kan förse dig med kostnadsfri reseförsäkring från Kammarkollegiet. Oavsett vilket försäkringsskydd du har bör du dessutom ha med dig Försäkringskassans europeiska sjukförsäkringskort vid vistelse i Europa. Det ger dig rabatterat pris på dina vårdkostnader.

    Beställ Försäkringskassans europeiska sjukförsäkringskort här
  • Kontaktinformation som du kan behöva (t.ex. numret som spärrar dina kontokort). Se också till att dina anhöriga har din kontaktinformation och resplan; om något skulle hända vid en tidpunkt då de inte kan nå dig kan det vara bra för dem att känna till t.ex. ditt flightnummer.
  • Presenter till dem som tar emot dig kan vara trevligt (t.ex. LU-specifika gåvor).
  • Informationsmaterial om LU.

    Powerpoint-presentationer om LU 

 

Under din utlandsvistelse

  • Ta gärna tillfället i akt att presentera LU för studenter och/eller anställda under din vistelse.
  • Träffa gärna eventuella LU-studenter som befinner sig på värduniversitetet samtidigt som du. För kontaktinformation till dessa studenter, fråga din internationella fakultetssamordnare.

 

Rapportering vid hemkomst

Ifylld och underskriven kostnadsredovisningsblankett
Kostnadsredovisningsblanketten skickas till dig i samband med att du beviljas Erasmusbidraget. Fyll i uppgifter i de ljusgrå fälten samt fullständiga konteringsuppgifter (finns hos din avdelnings/institutions ekonomiansvariga).

Bifoga kopia på granskad och godkänd reseräkning (inklusive kvitton)


Rapport

Rapportformulär

Fyll i samtliga uppgifter och tryck på skicka. Rapporten skall vara utförlig. 


Skicka kompletta rapporteringsuppgifter senast en månad efter hemkomst till Erasmus personalfortbildning, Externa relationer, HS 27


Tillbaka

Innehållsansvarig: Claire Chardet
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Avdelningen för internationella relationer

Uppdaterad: 2012-10-19

Kontakt

Claire Chardet

Externa relationer
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Stora Algatan 4
Tel 046-222 31 38
Fax 046-222 41 11

Claire.Chardet@er.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00