Checklista för din ansökan om och rapportering av bidrag för Erasmus personalfortbildning

 

Ansökan


Utskriven och underskriven ansökningsblankett


Ansökningsblankett

Fyll i och skriv ut ansökan, signera den och få den undertecknad av avdelningschef/prefekt/motsvarande. Ansökan skall även vara underskrivet av mottagande organisation vid ansökningstillfället. För att förenkla processen med värdinstitutionens signatur kan du vid ansökningstillfället skicka en skannad kopia

Fyll i den i samråd med kontaktpersonen på mottagande organisation. Dokumentet ska fyllas i på engelska och utförligt beskriva innehållet i personalmobiliteten: de övergripande målen, aktiviteter och förväntat resultat med resan. Det är mycket viktigt att du förklarar hur mobiliteten agerar fortbildning för dig i relation till dina arbetsuppgifter. Det är även bra om du kan bifoga en planering för vistelsen som du upprättat tillsammans med värdinstitutionen.

Notera att du endast kan besöka en organisation per mobilitet!

Skicka den kompletta ansökan före avresa till Erasmus personalfortbildning, Externa relationer, HS 27.

Sista ansökningsdatum för mobilitet under våren 2015 är den 27 februari. Om det finns medel kvar efter det datumet behandlar vi även ansökningar senare.

Att tänka på före avresa

  • Försäkring. Din institution kan förse dig med kostnadsfri reseförsäkring från Kammarkollegiet. Oavsett vilket försäkringsskydd du har bör du dessutom ha med dig Försäkringskassans europeiska sjukförsäkringskort vid vistelse i Europa. Det ger dig rabatterat pris på dina vårdkostnader.

    Beställ Försäkringskassans europeiska sjukförsäkringskort här
  • Kontaktinformation som du kan behöva (t.ex. numret som spärrar dina kontokort). Se också till att dina anhöriga har din kontaktinformation och resplan; om något skulle hända vid en tidpunkt då de inte kan nå dig kan det vara bra för dem att känna till t.ex. ditt flightnummer.
  • Presenter till dem som tar emot dig kan vara trevligt (t.ex. LU-specifika gåvor).
  • Informationsmaterial om LU.

    Powerpoint-presentationer om LU 

 

Under din utlandsvistelse

  • Ta gärna tillfället i akt att presentera LU för studenter och/eller anställda under din vistelse.
  • Träffa gärna eventuella LU-studenter som befinner sig på värduniversitetet samtidigt som du. För kontaktinformation till dessa studenter, fråga din internationella fakultetssamordnare.

 

Rapportering vid hemkomst

I samband med din hemkomst kommer du att få ett mail från EACEA med en länk till ett rapportformulär som du måste fylla i. Först efter att vi kan se att detta är gjort kan vi betala ut ersättning till institutionen/avdelningen


Tillbaka

Innehållsansvarig: Claire Chardet
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Avdelningen för internationella relationer

Uppdaterad: 2015-01-20

Kontakt

Claire Chardet

Externa relationer
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Stora Algatan 4
Tel 046-222 31 38
Fax 046-222 41 11

Claire.Chardet@er.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00