BIOR70 Bevarandebiologi – teori, praktik och utvärderande metoder 15 hp

OBS! Ersätter kursen BIOR38 Bevarandebiologi för yrkesverksamma 15 hp.

Kursbeskrivning

BIOR70 är en avancerad kurs i biologi. Med en grund i bevarandebiologiska teorier och modeller ger den kännedom om hur modern ekologisk och genetisk vetenskap kan användas i praktiskt arbete med bevarande av hotade arter och skyddsvärd natur.

Exempel på ämnen som täcks in är bevarandegenetik, landskapsbaserade bevarandestrategier, databaser och populationsmodeller som bevarandebiologiska verktyg, hot mot lokal och global biodiversitet, problematik med introducerade arter, samt "evidence-based conservation", dvs. hur man bedömer och använder sig av för tillfället är bästa tillgänglig information. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment samt exkursioner. Kursen vänder sig till yrkesverksamma, i vid bemärkelse, inom det bevarandebiologiska området.

Kursen är nätbaserad vilket innebär att du arbetar hemifrån och kommunicerar med dina kurskamrater och oss lärare elektroniskt. Detta kommer att ske via internet med hjälp av ett webbverktyg (LUVIT) som kursen är uppbyggd i. LUVIT-verktyget tillåter kommunikation, presentation av material och uppgifter genom kursens webbsida. I kursen ingår två obligatoriska träffar, i januari respektive maj.

Denna kurs motsvarar 15 högskolepoäng och går på halvfart. Räkna alltså med att avsätta ca 20 timmar i veckan på läsning och uppgifter. Eftersom det är en interaktiv kurs (med övriga deltagare och kursledare) krävs att du deltar aktivt i kursen under hela terminen. Du behöver tillgång till en dator, skrivare och Internet.

Kursen består av undervisningsblock med introduktion till området, inlämningsuppgifter, läshänvisning med mera. Uppgifterna räknas som deltentamina och är alltså obligatoriska och betygsätts. I gengäld har vi ingen tentamen i slutet. Kursen består även av en introduktionskurs i januari (Lund) samt en fältkurs i maj (östra Skåne), båda är obligatoriska. Vidare ingår ett projektarbete.


Tillbaka

Sidansvarig: Inger Ekström
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Biologiska institutionen

Uppdaterad: 2013-07-08

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Tel:
+46462223728

E-post:
lotta.persmark@biol.lu.se

Huvudlärare

Nils Cronberg
lektor
Biodiversitet

Tel:
+46462228974

E-post:
nils.cronberg@biol.lu.se

Lars Pettersson
Forskare
Biodiversitet

Tel:
+46462223818

E-post:
lars.pettersson@biol.lu.se

Kurslitteratur
Kursperiod

Kursen ges på halvfart på distans under vårterminen. Kursen ges på svenska.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00