Lärarlyftet II uppdragsutbildning

Lärarlyftet II löper från 2012 till 2016. Satsningen riktar sig till dig som är anställd lärare med lärarexamen, som undervisar i ämnen som du saknar behörighet i. Våra utbildningar är uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.


Lärare som saknar behörighetsgivande examen och undervisar på en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan, genom beslut som träder i kraft 2014-04-01, söka denna kurs. För dessa deltagare gäller inte kravet på behörighetsgivande examen, men kursens övriga förkunskapskrav måste vara uppfyllda. Kursen leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. Huvudmannen ska godkänna deltagandet via särskild blankett.

Urval bland behöriga deltagare sker genom lottning om kurserna når maxantal.

Hitta blanketten för huvudmannens godkännande på Skolverkets hemsida


Så anmäler du dig

Ansökningstiden har gått ut, men du kan göra en sen anmälan via antagning.se fram till kursstart. Kurserna ska leda till behörighet.


Kurser hösten 2014

Lunds universitet erbjuder fyra kurser inom Lärarlyftet:

Fysik för lärare i åk 7-9, 30hp (1-45 hp)

Anmäl dig direkt på antagning.se

Fysik för lärare åk 7-9, 15hp (31-45 hp)

Anmäl dig direkt på antagning.se

Svenska som andraspråk för lärare i gymnasieskolan

Anmäl dig direkt på Antagning.se

Svenska som andraspråk för lärare som undervisar i Utbildning i svenska för invandrare

Anmäl dig direkt på Antagning.se


Blankett för huvudmannens godkännande

 
Observera
att huvudmannens godkännande krävs för lärare som undervisar i ämnen de saknar behörighet för.

Huvudmannens godkännade (pdf, blankett)


Läs mer om Lärarlyftet på Skolverkets webbplats


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-04-25

AB
Kontakt

Vid frågor angående kurserna och för information om ansökan eller om våra utbildningar, var god kontakta:

Joanne Hurman

tfn 046-222 07 51

E-mail: 

Joanne.Hurman@education.lu.se

Övrig kontakt

Alexandra Hertz

Ansvarig för offertskrivning och kontakt med Skolverket
E-mail: alexandra.hertz@education.lu.se 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00