Lärarlyftet II uppdragsutbildning

Lärarlyftet II löper från 2012 till 2016. Satsningen riktar sig till dig som är anställd lärare med lärarexamen, som undervisar i ämnen som du saknar behörighet i. Våra utbildningar är uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.


Lärare som saknar behörighetsgivande examen och undervisar på en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan, genom beslut som träder i kraft 2014-04-01, söka denna kurs. För dessa deltagare gäller inte kravet på behörighetsgivande examen, men kursens övriga förkunskapskrav måste vara uppfyllda. Kursen leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. Huvudmannen ska godkänna deltagandet via särskild blankett.

Urval bland behöriga deltagare sker genom lottning om kurserna når maxantal.


Så anmäler du dig

Antagningen till VT15-kurserna är öppen den 15 sept till den 15 okt. Informationen uppdateras här inom kort. 


Kurser våren 2015

Lunds universitet erbjuder fyra kurser inom Lärarlyftet:

Fysik för lärare i åk 7-9, 30hp (1-45 hp)

Fysik för lärare åk 7-9, 15hp (31-45 hp)

Svenska som andraspråk för lärare i gymnasieskolan

Svenska som andraspråk för lärare som undervisar i Utbildning i svenska för invandrare

ALLA HÖSTKURSERNA ÄR NU STÄNGDA FÖR ANMÄLAN


Blankett för huvudmannens godkännande

 
Observera
att huvudmannens godkännande krävs för lärare som undervisar i ämnen de saknar behörighet för.

Huvudmannens godkännade (pdf, blankett)


Läs mer om Lärarlyftet på Skolverkets webbplats


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-09-12

AB
Kontakt

Vid frågor angående kurserna och för information om ansökan eller om våra utbildningar, var god kontakta:

Joanne Hurman

tfn 046-222 07 51

E-mail: 

Joanne.Hurman@education.lu.se

Övrig kontakt

Alexandra Hertz

Ansvarig för offertskrivning och kontakt med Skolverket
E-mail: alexandra.hertz@education.lu.se 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00