Geologiprofessor får 15 miljoner kronor

[2011-12-14]

Professor Daniel Conley vid Lunds universitet har fått 15 miljoner kronor för att vidareutveckla sin forskning om hur koldioxidhalten i atmosfären har varierat förr i tiden.

Daniel Conley är professor vid Institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper. Han är biogeokemist och forskar dels kring syrebrist och döda havsbottnar i Östersjön, dels kring hur koldioxidhalten i atmosfären har varierat förr i tiden, på en tidsskala från tiotusentals till miljontals år.

Nu uppmärksammas hans forskningsinsatser av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW), som vid sitt senaste styrelsesammanträde utsåg honom till en av deltagarna inom programmet Wallenberg Scholars. Stödet omfattar totalt 15 miljoner kronor, fritt disponibelt för forskningsprojekt.

Pengarna får Conley för den delen av hans forskning som rör koldioxidhalterna i atmosfären. Forskningsresultaten får han fram genom analyser av gamla sedimentlager under havsbottnarna på olika håll i världen.

– För att förstå klimatförändringarna och växthuseffekten måste vi veta mer om hur koldioxidhalterna i atmosfären har varierat förr i tiden, säger professor Daniel Conley.

Avsikten med Wallenberg Scholars är att de utvalda forskarna ska kunna arbeta med en högre ambitionsnivå, med mindre belastning att söka externa forskningsmedel, för att få ett ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning och en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt.

Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Universiteten har inbjudits att nominera enskilda forskare, som genom sin forskning och utvecklingspotential förväntas bidra till att förstärka den aktuella profilen för sitt universitet.

 

 

 

 

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-01-08

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00