Ekologiska jordgubbar pollineras bättre

[2012-02-29]
Det är inte bara den biologiska mångfalden som gynnas av ekologiska odlingsmetoder, även ekosystemfunktionen pollinering tycks påverkas positivt. I en studie av skånska jordgubbsplantor är andelen fullt pollinerade blommor betydligt större på de ekologiska gårdarna. Det visar ny forskning från Lunds universitet. 

Pollinering av jordgubbsplanta

Studien är baserad på undersökningar av jordgubbsplantor på tolv gårdar runtom i Skåne. På de KRAV-märkta gårdarna, där varken bekämpningsmedel eller oorganiskt gödselmedel används, blev 45 procent av jordgubbsblommorna fullt pollinerade. På de konventionella gårdarna var motsvarande siffra 17 procent.

– Resultatet visar att pollinationstjänsten gynnas av ekologiska odlingsmetoder, vilket är en viktig faktor vid utvecklingen av ett hållbart jordbruk, säger Georg Andersson, doktorand i miljövetenskap.

Forskningen visar även att de positiva effekterna av ekologisk odling, till exempel en kvantitets- och kvalitetshöjning av bären, blir påtagliga redan inom 2-4 år efter att gården KRAV-märkts. Forskningsresultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE.

Helena Bergqvist

Läs hela artikeln i PLoS ONE

Läs mer om miljövetenskap


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-01-08

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00