Lunds universitet representerat i Miljöforskningsberedningen

[2012-04-13]

Henrik Smith, föreståndare för Centrum för Miljö- och Klimatforskning, har tagit plats i Miljöforskningsberedningen.

Miljöforskningsberedningen är tänkt att vara en plattform för dialog och informationsöverföring mellan miljöministern och vetenskapssamhället. Beredningens uppgifter är att föra en kontinuerlig dialog och ha en direkt rådgivande roll gentemot miljöministern, sammanställa och lyfta fram vetenskapligt underlag inom miljöpolitiken, ta fram underlag för det långsiktiga miljöarbetet, analysera det svenska miljöarbetet i ett internationellt perspektiv, arrangera seminarier och bidra till en klargörande debatt inom olika områden, och initiera utredningar och vetenskapliga synteser.

Henrik Smith är professor i zooekologi och föreståndare för Centrum för miljö- och klimatforskning. Dessutom är han koordinator för forskningsområdet SAPES som är inriktat mot multifunktionellt jordbruk och nyttjande av biologisk mångfald för att upprätthålla jordbruksproduktion och ekosystemtjänster. Han är även koordinator för det strategiska forskningsområdet BECC som behandlar biodiversitet och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat.

Bland övriga i Miljöforskningsberedningen märks Annika E. Nilsson vid Stockholm Environment Institute, Christian Azar vid Chalmers Tekniska Högskola och Johan Rockström vid Stockholm Resilience Center.

 

Läs mer om Henrik Smith här (in English)

Läs mer om uppdraget här (pdf)

Läs mer om Centrum för miljö- och klimatforskning här

Läs mer om BECC här

Läs mer om SAPES här

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-01-08

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00