200 miljöforskare samlas i Lund för inspel till Rio+20

[2012-04-18]

Vilka politiska åtgärder som måste vidtas för att hantera de globala miljö- och hållbarhetsproblemen? Hur kan FN och globala policies stärkas så att de förmår driva utvecklingen åt rätt håll? Är ett globalt parlament lösningen? Hur stort inflytande bör den globala rättvise- och miljörörelsen ha?

De här och många fler frågor diskuteras just nu på Earth System Governance konferensen i Lund där ca 200 samhällsvetenskapliga miljöforskare från hela världen deltar. 

- Lundakonferensen ska ses som forskarsamhällets inspel till Rio +20, FNs toppmöte om hållbar utveckling som går av stapeln i Brasilien i juni. Det säger Karin Bäckstrand, statsvetare och konferensvärd tillsammans med Lennart Olsson, föreståndare för LUCSUS – Lunds universitets centrum för studier av hållbar utveckling.

Datumen för konferensen är väl valda eftersom forskarna vill påverka den globala agendan och den svenska regeringens föreberedelser inför Riomötet. Den 23-25 april håller regeringen en internationell konferens ”Stockholm+40” till minne av FNs första miljökonferens som hölls i Stockholm 1972 beslut om vilka frågor som ska drivas i Rio. 

Konferensen pågår 18-20 april och anordnas av Earth System Governance projektet som är ett tioårigt forskningsprogram inrättat av IHDP (International Human Dimensions Programme, se www.ihdp.org). Projektet har sitt huvudkontor på Lunds universitet och samlar hundratals forskare och forskningsinstitutioner inriktade på miljöpoltik, hållbar utveckling och samhällstyrning.

 

Här hittar du hela programmet för konferensen

Läs hela pressmeddelandet

 

 

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-01-08

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00