Konferens med hållbarhet i fokus


[2012-04-20]
Under tre dagar, den 18-20 april, har 200 miljö- och klimatforskare från hela världen träffats i Lund på Earth System Governance konferensen. Det grundläggande temat är hållbarhet, men precis som under Rio-konferensen spelar demokrati- och rättvisefrågorna en särskild roll i lundakonferensen.

Statsvetaren Karin Bäckstrand är en av konferensvärdarna från Lund tillsammans med Lennart Olsson, föreståndare för LUCSUS – Lunds universitets centrum för studier av hållbar utveckling. Hon säger att man kan se konferensen som ett inspel från forskarsamhället till Rio +20, FN:s toppmöte om hållbar utveckling som går av stapeln i Brasilien i juni.

- Det har varit spännande dagar, med stort engagemang från alla deltagare och många intressanta diskussioner och talare, säger Karin Bäckstrand. Det är omöjligt att göra en gemensam syntes med alla 200 forskare här, men vi har fått med oss en bred agenda med synpunkter att ta med till diskussionerna i Stockholm +40 och Rio +20.

Stockholm +40
Stockholm +40, är en internationell konferens till minne av FN:s första konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972, som anordnas av det svenska Miljö- och Utrikesdepartementet. Där kommer den svenska regeringen tillsammans med forskare, näringsliv och ungdomar att föra dialog om hållbar utveckling och dess utmaningar. Karin Bäckstrand kommer själv medverka vid Stockholm +40 och kommer ta med frågan om att få med styrsystem och beslutsprocesser i diskussionerna.
- Just nu saknas diskussionen om hur våra styrsystem och institutioner stöttar ett hållbart perspektiv och det är en viktig punkt att få in i agendan. Dessutom räcker det inte att arbeta med hållbarhet på regeringsnivå – vi behöver mobilisera samhället för att få demokratisk legitimitet i den här frågan, säger Karin Bäckstrand. 

Samhällsvetenskapens roll - gränssättare eller visionär?
En annan viktig fråga som lyfts under Earth System Governance konferensen är frågan om hur samhällsvetenskapen ska förhålla sig till sin egen forskarroll.
- Ska vår roll som samhällsvetenskapliga forskare vara att exempelvis titta närmare frågeställningarna kring de planetära gränsvärden som bland annat Johan Rockström, Stockholm Environment Institute, använder som begrepp*? Eller ska vår roll vara av det mer visionära slaget och fokusera på vart vi vill nå i framtiden, med till exempel med fossilsnål energi? Under fredagen har vi haft talaren Maarten Hajer från University of Amsterdam, som gav ett mycket inspirerande framträdande just om samhällsvetenskapens roll och vårt förhållningssätt, berättar Karin Bäckstrand.

Om Earth System Governance konferensen
Under konferensen har deltagarna haft möjlighet att ta del av 40 olika ämnessessioner och 20 gemensamma presentationer som lett till diskussion och inspiration. Konferensen anordnas av Earth System Governance projektet som är ett tioårigt forskningsprogram inrättat av IHDP (International Human Dimensions Programme). Projektet har sitt huvudkontor på Lunds universitet och samlar hundratals forskare och forskningsinstitutioner inriktade på miljöpoltik, hållbar utveckling och samhällstyrning. Läs mer om Earth System Governance konferensen och programmet här.

Forskare inom Earth System Governance projektet har nyligen publicerat en artikel i tidsskriften Science om sju åtgärder som måste till för att lösa planetens miljöproblem och stärka hållbarhetsarbetet. Åtgärderna kommer att diskuteras under konferensen i Rio. Läs med om dessa i pressmeddelande

Anna Kristiansson

 

*En grupp med forskare, där bland annat Johan Rockström vid Stockholm Resilience Centre varit med, har talat om begreppet ”planetary boundaries” – planetära biofysiska gränsvärden. Det är gränsvärden som gruppen anser att man måste hålla sig inom för att mänskligheten ska kunna fortsätta utvecklas. Gruppen anser att om mänskligheten fortsätter påverka planeten och klimatet i samma omfattning som nu kommer vi att passera ett antal mycket viktiga tröskeleffekter i jordens miljö och kan på sikt bli förödande. Här kan du läsa mer om planetary boundaries.

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-01-08

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00