Pressinbjudan: Sot – en workshop om hälsa, klimat, policy och teknik

[2012-06-14]

Hur farligt är sotet för människors hälsa? Hur bra kan vi uppskatta sotets effekt på jordens klimat? Finns det risk för att biobränslen orsakar ökande utsläpp av sot? Vilka tekniska och politiska lösningar kan vi använda? Det här är några av frågeställningarna som kommer tas upp under en workshop i Lund den 18-20 juni, där deltagare från forskning, näringsliv och samhälle får möjlighet att diskutera frågeställningar och lösningar.

Sot (eller BC: "Black Carbon") är en kortlivad klimatpåverkande luftförorening (Short-lived Climate Pollutant, SLCP). Sot förknippas med allvarliga hälsoeffekter. Sotet bedöms även ha en viss uppvärmande effekt på klimatet. Åtgärder för att minska utsläppen av sot kan därmed bidra både till att förbättra människors hälsa och ge ett snabbt bidrag till att bekämpa klimatförändringarna. Sotets klimateffekt är dock mycket mindre än till exempel koldioxidens, och åtgärder riktade mot sot kan inte ersätta andra utsläppsminskningar. Eftersom sotet har en kort uppehållstid i atmosfären kan åtgärder ändå snabbt få genomslag i atmosfärshalterna av sot.

Det finns idag ett starkt växande intresse för sot och andra SLCP i klimatarbetet. Inte minst det nya globala initiativet för att minska utsläppen av SLCP, och däribland sot, ”Climate and Clean Air Coalition” (CCAC).

Representanter för media är varmt välkomna till workshopen med möjlighet att intervjua bland andra Erik Swietlicki – professor i aerosolfysik, Lunds universitet, Markku Rummukainen - professor i klimatologi, Lunds universitet, Joakim Langner – docent och projektledare Luftmiljö, SMHI, Hans-Christen Hansson – professor vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet, Susan Paulson - professor i antropologi vid Miami University och gästforskare vid Pufendorfinstitutet.

Tid: 2012-06-18, kl. 11-12. Lunch serveras från kl. 12.00
Plats: Ingvar Kamprad Design Center (IDKC), Sölvegatan 26, Lund, Sweden (Stora föreläsningssalen)

Anmälan och bokning av intervjuer: Kontakta Anna Kristiansson, Anna.Kristiansson@cec.lu.se, 0703-59 26 09. För att kontakta lundaforskarna direkt: Se www.lu.se, välj ”sök anställd” i övre högre hörnet och skriv in namnet.

Här hittar du mer information om workshopen

Workshopen anordnas inom ramen för Sotinitiativet - ett tvärdisciplinärt forskningsinitiativ vid Pufendorfinstitutet, Lunds universitet, och det strategiska forskningsområdet MERGE, i samverkan med Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholm universitet och SMHI.

Miljöminister Lena Ek lanserade i februari 2012 i Washington tillsammans med bland andra USAs utrikesminister Hillary Clinton ett globalt initiativ för att minska utsläppen av SLCP, däribland sot. Idag har följande länder och och parter anslutit sig till koalitionen. Här hittar du mer info om initiativet

 

Jessika Sellergren och Anna Kristiansson


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-02-19

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00